Start Rocznik 2011-12 (nr 1-15) nr 3 Żeby zima była zimą (wstępniak naczelnego) str.1
Żeby zima była zimą (wstępniak naczelnego) str.1 PDF Drukuj Email

Pani Zima w tym roku zabawiła gdzieś dłużej. Tak jakby o nas zapomniała... A może to jesień została u nas dłużej niż zwykle? Jest też możliwe, że obie się zmówiły, aby przypomnieć nam, że nic nie jest zawsze ani takie samo, ani pewne, ani oczywiste.

...

Ale oto mamy Nowy Rok. Każdy z nas złoży swoim krewnym i znajomym życzenia. I pewnie każdy z nas jakieś życzenia usłyszy. My też chcielibyśmy się do tych serdecznych słów przyłączyć, życząc małżonkom miłości, pracownikom mądrych i odpowiedzialnych przełożonych, pracodawcom lojalnych i zaanga-żowanych podwładnych, twórcom natchnienia, lekarzom szczęśliwych diagnoz, a obywatelom mądrej władzy.     

A czego życzylibyśmy Rabce? Przysyłacie nam życzenia dla Rabki – zamieścimy je w styczniowym numerze.

Piotr Kolecki