Start Rocznik 2011-12 (nr 1-15) nr 3 Dlaczego woda się nie pali... str.6 - 8
Dlaczego woda się nie pali... str.6 - 8 PDF Drukuj Email

Takie pytanie stawiał nam nieodżałowany Emil Węglorz. Najczęstszą odpowiedzią było „bo jest mokra”, a prawidłowa brzmi: „ponieważ jest popiołem”. I właśnie o jakość tego popiołu płynącego z naszych kranów zapytaliśmy u samych źródeł, czyli w Zakładzie  Wodociągów  i Kanalizacji w rozmowie z panią Prezes Alicją Kułakowską.