Start Rocznik 2019 (nr 87-98) nr 91 Kurenda - informator samorządowy str.5
Kurenda - informator samorządowy str.5 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 maja 2019 11:16
 • Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019r. :
  Uchwała Nr VIII/48/19  w sprawie: rozpatrzenia wniosku z  8 stycznia 2019r. (data wpływu) opatrzonego nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.2.2019.
  Uchwała Nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2019-2027|
  Uchwała Nr VIII/46/19 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  Uchwała Nr VIII/45/19  w sprawie zmiany Uchwały nr VI/35/19 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka ? Zdrój
  Uchwała Nr VIII/44/19   w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21.02.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-chomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała Nr VIII/43/19   w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21.02.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
 • Włącz się do walki ze smogiem. Formularz Ekointerwencji już dostępny
  Małopolska włącza mieszkańców do walki ze smogiem. Od dziś przypadki spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości można zgłaszać za pomocą elektronicznego formularza Ekointerwencji, dostępnego pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja.
 • Postępy na budowie bulwarów
  Widać już konstrukcje i fundamenty atrakcji, jakie powstaną w ramach przebudowy bulwarów nad Poniczanką.
 • Ogłoszenie o sporządzeniu planu zagospodarowania
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju informuje, że w związku z podjęciem przez Rade Miejską stosownych uchwał na sesji w dniu 28 marca 2019, do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy ?A? ochrony uzdrowiskowej oraz sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Rozwój sieci gazowej w gminie Rabka-Zdrój
  Mieszkańcy gminy Rabka-Zdrój przekonują się do gazu. Dzięki kolejnym umowom budowane będą kolejne kilometry sieci. Polska Spółka Gazownictwa sp z.o.o. informuje, że w Rabce-Zdroju w realizacji jest 42 umów przyłączeniowych, a projektowana długość sieci gazowej to ok. 2600 m.
 • Burmistrz interweniuje u premiera
  Burmistrz Leszek Świder zwrócił się do premiera rządu Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o udzielenie Rabce-Zdroju dotacji na rozbudowę sieci gazowej.
 • Rozmawiamy o leczeniu uzdrowiskowym dzieci
  W zakładzie Przyrodoleczniczym Uzdrowiska Rabka odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone problemowi spadającej liczby dzieci przybywających na leczenie do Rabki-Zdroju. O tym, jak zwiększyć tę liczbę i zatrzymać niekorzystny trend, rozmawiali m.in.  burmistrz Leszek Świder, prezes Uzdrowiska Rabka Jadwiga Kawwa, dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych Krystian Mordarski, prezes Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowisko-wego Jarosław Wieszołek, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Skowron,  radny powiatowy i propagator akcji ?Ratujmy sanatoria dla dzieci? Marek Szarawarski, dyrektor IGiChP mgr Maria Dunaj i dr hab. n. med. Henryk Mazurek, kierownik Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy IGiChP w Rabce-Zdroju.
 • Złóż wniosek i wymień swój stary piec
  Burmistrz Rabki-Zdroju zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców posiadających oceny energetyczne budynków o składanie wniosków na udzielenie przez gminę Rabka-Zdrój dotacji na wymianę starych kotłów na ekologiczne i nowoczesne kotły gazowe lub kotły na paliwa stałe.
 • Wymagania uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej
  Zły stan jakości powietrza w Małopolsce był główną przyczyną podjęcia przez Województwo Małopolskie ambitnych działań regulacyjnych w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Celem tych działań jest poprawa zdrowia mieszkańców i większy komfort życia.
 • Komunikat ws. sytuacji w szpitalu
  Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder, Radni Rady Miejskiej i prezes Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju wydali wspólny komunikat w sprawie sytuacji finansowej rabczańskiego szpitala. Informują w nim o podejmowanych decyzjach na rzecz ratowania placówki, planach restrukturyzacyjnych oraz przygotowywanym programie naprawczym.
 • Obradowała Młodzieżowa Rada Miejska
  Na pierwszym posiedzeniu spotkali się radni reaktywowanej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, wybrani w wyborach, które odbyły się w marcu. Sesję otworzyła najstarsza radna - Natalia Mrożek.
 • Modernizacja stadionu
  Ruszyły przygotowania do przebudowy Stadionu Miejskiego w Rabce-Zdroju. Urząd Miejski ogłosił właśnie przetarg na realizację tej inwestycji.
 • Rozwój sieci gazowej w Chabówce
  Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder zaprasza mieszkańców Sołectwa Chabówka na spotkanie poświęcone rozwojowi sieci gazowej w Chabówce. Przedstawiciele Narodowego Operatora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. zaprezentują oraz omówią projektowaną sieć gazową. Spotkanie odbędzie się w remizie OSP, adres: 34-720 Chabówka 200 A, dnia 20.05.2019 r. o godzinie 17.30. Sprawę prowadzi Inspektor Ekodoradca Stanisław Kiersztyn, tel. 18 26 80 472.