Start
Kurenda. Informator samorządowy str.7 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 kwietnia 2022 14:44

 

 • Przewodniczący Rady Miejskiej odwołany
  Podczas sesji Rady Miejskiej, na wniosek 8. radnych Michał Skowron został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
  Na tej samej sesji odwołano także radnego Roberta Skipiałę ze stanowiska przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Za jego odwołaniem głosowało 9 radnych
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka – Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27.03. 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 54 ust. 2 i 3 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także w związku z uchwałą Nr XVI/104/19 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka – Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Województwo Śląskie i Powiat Nowotarski podpisały list intencyjny w sprawie zbycia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju
  W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, członek Zarządu Izabela Domogała oraz Krzysztof Faber, Starosta Powiatu Nowotarskiego, Bogusław Waksmundzki, Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego i radna Sejmiku Województwa Śląskiego Julia Kloc-Kondracka.
 • Gmina Rabka-Zdrój otrzymała 359 tysięcy złotych dotacji na przebudowę ulicy Brzozowej. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wręczył je małopolskich samorządowcom, podczas spotkania w Krakowie, wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Zadanie podzielone jest na dwa etapy - dotacje została przeznaczona na sfinansowanie pierwszego z nich, co stanowi 60% kosztów. Koszt całej przebudowy to 599 285,53 zł. Umowę na dofinansowanie podpisali z wojewodą burmistrz Leszek Świder w obecności skarbnik Grażyny Dziechciowskiej.
 • „Stop Pożarom Traw”
  Kampania „Stop Pożarom Traw” ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych. Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.
 • Przetarg na odbudowę willi „Pod Aniołem”
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na odbudowę, przebudowę i rozbudowę spalonej, drewnianej willi Anioł przy ulicy Parkowej. Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego częściowo spłonął podczas pożaru we wrześniu 2018 roku. Teraz zostanie odbudowany i wróci do dawnej świetności. Budynek ma zmienić sposób użytkowania na budynek użyteczności publicznej.
 • Sprawozdania służb
  Przedstawiciele służb mundurowych złożyli na sesji Rady Miejskiej sprawozdania z działalność na terenie miasta i gminy. Komendant Komisariatu Policji podkom. Marcin Grzymek mówił o działaniach funkcjonariuszy w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju mł. bryg. Jacek Fic o akcjach gaśniczych, ratowniczych i innych działaniach strażaków, a komendant Straży Miejskiej Kazimierz Zapała złożył sprawozdanie z codziennej pracy na rzecz porządku publicznego, ładu i bezpieczeństwa.
 • Trwają prace na budowie nowego mostu na Poniczance, łączącego Nowy Świat i ul. Do Pociesznej Wody. W ostatnim czasie powstała płyta mostu, rozebrany został stary, jednojezdniowy most, a prace trwają również przy przebudowie dróg dojazdowych do mostu.
  Postępują także prace na budowie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponicach. Zadeskowana została już więźba dachowa, dzięki temu można już będzie niedługo kłaść blachę.
 • „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”
  Informujemy, że gmina Rabka-Zdrój rozpoczyna realizację kolejnej inwestycji proekologicznej ‑ projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, realizowanego z pozyskanych środków zewnętrznych, dofinansowujących na obiektach prywatnych montaż ogniw fotowoltaicznych. Poziom dofinansowania wynosi 60%.
 • IV nabór do Programu „Mój Prąd”
  15 kwietnia 2022 r. NFOŚiGW uruchomi IV nabór wniosków dla osób fizycznych w Programie „Mój Prąd”. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do 2023 r. Wsparcie dotyczyć będzie mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) oraz magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV.
 • „Numer alarmowy 112 łączy pogranicze polsko-słowackie”
  Burmistrz Leszek Świder podpisał porozumienie z Bogusławem Waksmundzkim, przewodniczącym Rady Związku Euroregion „Tatry” w sprawie dofinan-sowania mikroprojektu pod nazwą "Numer alarmowy 112 łączy pogranicze polsko-słowackie". Projekt realizowany będzie przez strażaków z OSP Chabówka, Ponice i Rdzawka.
 • Powiatowy Punkt Zarządzania Kryzysowego
  Udostępniamy Państwu adres mailowy i numery telefonu do całodobowego Powiatowego Punktu Zarządzania Kryzysowego w Nowym Targu:
  tel./fax: 18 2661315, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Kontakt w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu tj. poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30. Kontakt po godzinach pracy urzędu i dni wolne od pracy (w sytuacji nie występowania zagrożeń) - Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu
  tel. 18 2610971; 18 2610972, fax: 18 2610999
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
  Do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych.
  Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem
  Od 1 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dla tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku, rząd przygotował inne rozwiązanie. To dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które wynieść może maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki – nie rodzicom.