Start Rocznik 2016 (nr 51-62) Nr 51 Kurenda. Informator samorządowy. str.6
Kurenda. Informator samorządowy. str.6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 stycznia 2016 17:44

Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju podjęte podczas XVII sesji w  dniu 30.12.2015:

 • UCHWAŁA NR XVII/134/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30.10.2015 r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.12.2015
 • UCHWAŁA NR XVII/133/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2016
 • UCHWAŁA NR XVII/131/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 • UCHWAŁA NR XVII/129/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia28 października 2015 r. w sprawie: opłaty targowej
 • UCHWAŁA NR XVII/128/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Luboń Wielki"
 • UCHWAŁA NR XVII/127/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018
 • UCHWAŁA NR XVII/126/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020
 • UCHWAŁA NR XVII/125/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2016 .


Budżet przyjęty

Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła budżet miasta i gminy na 2016 rok.

Przetarg na odśnieżanie rozstrzygnięty

 • Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta: Zakłady Komunalne Sp. z o.o.,  Rabka-Zdrój, ul.Kilińskiego 46B   tel:    600 376 038
 • na terenie miasta Rabka-Zdrój:   F.H.U. KOŚMIDER, ul. Słoneczna 24B, Rabka-Zdrój      601 462 219
 • na terenie DZIELNICY SŁONE:F.U. Stanisław Wójciak, ul. Poniatowskiego 118 A, 34-700 Rabka-Zdrój     508 208 726
 • na terenie DZIELNICY ZARYTE: F.H.U. JURTEX T. Paternoga,  Rabka-Zdrój ul. Podhalańska 29B,      601 174 230
 • na terenie SOŁECTWA PONICE:  F.H.U. JURTEX T. Paternoga,  Rabka-Zdrój  ul. Podhalańska 29B,      601 174 230
 • na terenie SOŁECTWA RDZAWKA:  RAPACZ P. RAPACZ Wykopy Ziemne i Roboty Budowlane, Rdzawka 80, 34-700 Rabka-Zdrój 662 373527  lub 696 946 267
 • na terenie SOŁECTWA CHABÓWKA:   F.H.U. JURTEX T. Paternoga,  Rabka-Zdrój   ul. Podhalańska 29B,      601 174 230
 • Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rabka-Zdrój – ul. Bystra, ul. Gilówka, Kapicówka, Garncarska     F.H.U. JURTEX T. Paternoga,  Rabka-Zdrój  ul. Podhalańska 29B,      601 174 230


Ulica Na Banię prawie gotowa

Nieodpłatna pomoc prawna
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dniem 4 stycznia 2016 roku rozpoczyna funkcjonowanie 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego. Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie: spraw karnych, spraw cywilnych, spraw rodzinnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jeden z punktów wyznaczony jest w naszym mieście – w budynku  Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Parkowej 2 (obok budynku Urzędu Miejskiego). Punkt prowadzony jest przez Fundację Pomocy Poszkodowanym „Razem” z siedzibą w Krakowie. Pomoc prawna udzielana będzie przez: adwokatów, radców prawnych oraz mgr prawa. Punkt będzie czynny cały rok od poniedziałku do piątku.

- Poniedziałek  w godz. 13.00 - 17.00
- Wtorek w godz. 8.00 - 12.00
- Środa w godz. 8.00 - 12.00
- Czwartek w godz. 8.00 - 12.00
- Piątek w godz.10.00 - 14.00

Miliony dla Rabki
Rabka-Zdrój znalazła się w pierwszej 500 samorządów w Polsce o najwyższej całkowitej wartości podpisanych umów o dofinansowanie ze środków z mijającej perspektywy unijnej.