Start Rocznik 2016 (nr 51-62) Nr 51 O rabczańskim powietrzu cz.2 str.12
O rabczańskim powietrzu cz.2 str.12 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 stycznia 2016 17:55

25 listopada 2015 r. Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rabka-Zdrój. W uzasadnieniu do uchwały czytamy m.in.: Gmina Rabka-Zdrój przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Przygotowanie dokumentu daje możliwość zaplanowania niezbędnych działań, których efektem - w perspektywie kilku lat - będzie znacząca poprawa jakości powietrza w Rabce-Zdroju. Opracowany dokument pozwoli również na pozyskanie środków zewnętrznych na niezbędne działania związane z wymianą źródeł ciepła, instalacją odnawialnych źródeł energii czy termomodernizacją. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych na obszarze Rabki-Zdroju oraz znaczące obniżenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z lokalnych palenisk, głównie z budynków mieszkalnych.