Start Rocznik 2016 (nr 51-62) Nr 55 Kurenda. Informator samorządowy. str.4
Kurenda. Informator samorządowy. str.4 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 maja 2016 16:19

Uchwały podjęte podczas posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia  2016r.

Uchwała Nr XXI/152/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.     

Uchwala Nr XXI/151/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka -Zdrój na lata 2016-2025

Uchwała Nr XXI/150/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia zasad kierowania, korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalnych Gminy Rabka Zdrój     

Uchwała Nr XXI/149/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016-2023

Uchwała Nr XXI/148/16 Rady Miejskiej w Rabce-zdroju z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023

Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Miejskiej w Rabce-zdroju z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania nagrody samorządu będącej uhonorowaniem podmiotów za ich zasługi dla Gminy Rabka-Zdrój.
Ulica na osiedle gotowa
Zakończyła się, prowadzona na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, przebudowa drogi prowadzącej do osiedla mieszkaniowego przy Orkana.


Opieka nad zwierzętami
Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła Gminny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.

Ulica Poniatowskiego zabezpieczona
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju przeprowadzone zostało interwencyjne zabezpieczenie korpusu ulicy Poniatowskiego.


Dotacje na inwestycje drogowe
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W gronie gmin, które otrzymały dotacje na remonty i przebudowy dróg, znalazła się Rabka-Zdrój. Kwotę w wysokości 870 tys. zł przeznaczono na cztery inwestycje drogowe na terenie miasta:
1. Odbudowa drogi gminnej ul. Norwida  
2. Odbudowa drogi gminnej boczna Gilówka do Zakopianki
3. Odbudowa drogi gminnej ul. Wójtowiczowa
4. Odbudowa drogi gminnej ul. Zgody


Aleja Pamięci odnowiona
6 lat temu - 16 kwietnia 2010 roku na cmentarzu komunalnym przy ul. Kilińskiego została odsłonięta Aleja Dębów Pamięci, która upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej - bohaterów związanych z Rabką oraz parę prezydencką Marię i Lecha Kaczyńskich oraz ofiary tragicznej katastrofy lotniczej nad Smoleńskiem. Rabka-Zdrój jest pierwszym miastem w Polsce, które w ten sposób uczciło pamięć ofiar tragicznych wydarzeń z 10 kwietnia.


Nowa atrakcja w Parku Zdrojowym
W Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju zainaugurowała działalność nowa atrakcja. W porozumieniu z miastem, na placu obok siłowni zewnętrznej i placu zabaw otwarte zostało pole do mini-golfa.