Dlaczego woda się nie pali... str.6 - 8 Drukuj

Takie pytanie stawiał nam nieodżałowany Emil Węglorz. Najczęstszą odpowiedzią było „bo jest mokra”, a prawidłowa brzmi: „ponieważ jest popiołem”. I właśnie o jakość tego popiołu płynącego z naszych kranów zapytaliśmy u samych źródeł, czyli w Zakładzie  Wodociągów  i Kanalizacji w rozmowie z panią Prezes Alicją Kułakowską.