Start Rocznik 2016 (nr 51-62) Nr 56 Kurenda. Informator samorządowy. str.5
Kurenda. Informator samorządowy. str.5 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 czerwca 2016 06:43

Uchwały podjęte podczas posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 25 maja  2016r.
UCHWAŁA NR XXII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rabka-Zdrój Joannie Pałce

UCHWAŁA NR XXII/154/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

UCHWAŁA NR XXII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Rabce - Zdroju.

UCHWAŁA NR XXII/156/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR XXII/157/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

UCHWAŁA NR XXII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 23 maja 2016r.
Na podstawie art. 17 ust 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016r. weszła w życie uchwała nr XXI/148/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023.
Wszelkie informacje na temat prac nad ww. dokumentem będą umieszczane na stronie internetowej Gminy Rabka-Zdrój www.rabka.pl/index.php?komunikat=608.

Osobowość Rabki-Zdroju
Na wniosek Burmistrz Rabki-Zdroju Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagrody samorządu będącej uhonorowaniem podmiotów za ich zasługi dla Gminy Rabka – Zdrój. Nagroda przyznawana ma być za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i krajowej między innymi w dziedzinach: społecznej, zdrowia, oświaty, kultury, sportu, turystyki i przedsiębiorczości. Nagroda będzie przyznawana corocznie za osiągnięcia w roku poprzedzającym. Wręczać ją będzie Burmistrz Rabki-Zdroju. Wniosek o przyznanie nagrody oceniać będzie powołana w tym celu Kapituła, a zostanie ona wręczona na specjalnej gali. Nagrodą będzie statuetka, a potwierdzeniem jej otrzymania – legitymacja. W skład Kapituły oceniającej kandydatury wchodzić będą: przewodniczący Rady Miejskiej, członkowie Komisji Edukacji Kultury i Sportu, burmistrz Rabki-Zdroju, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, pracownik merytoryczny ds. Sportu Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka.

Rabka-Zdrój reprezentowana na uroczystościach w Warszawie
W Warszawie odbyły się obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z udziałem m. in. Pary Prezydenckiej, Premiera, członków rządu, kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP oraz parlamentarzystów. W uroczystościach i spotkaniu na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Jego Małżonki wzięli udział Burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło oraz Zastępca Burmistrza  Robert Wójciak. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny. Następnie w sali balowej Zamku Królewskiego Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe – Ordery Orła Białego. Dalszy ciąg obchodów miał miejsce na Placu Zamkowym, gdzie został odegrany hymn narodowy, na maszt została podniesiona flaga oraz oddano salut narodowy. Po południu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Pan Prezydent Andrzej Duda spotkał się z zaproszonymi gośćmi.

Ruszyły remonty ulic
Rozpoczął się remont ulic Chopina i Orkana w Rabce-Zdroju. Wzdłuż ulicy Chopina zrywane są stare obrzeża. Trwają też prace przy kanalizacji burzowej. Roboty na ul. Orkana zaczęły się już jakiś czas temu. Tu roboty rozpoczęto od wymiany instalacji podziemnych. Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę, a pieszych o stosowanie się do znaków i korzystanie z chodnika po drugiej stronie ulicy. O zmianach w organizacji ruchu będziemy informowali na bieżąco.
Przypomnijmy, iż w kwietniu Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg na remont i przebudowę czterech miejskich ulic: Orkana - od skrzyżowania z ul. Chopina do  skrzyżowania z ul. Roztoki; ul. Kasprowicza - od skrzyżowania z ul. Sądecką do Jana Pawła II;  Chopina; oraz chodników przy ul. Jana Pawła II.  Przetarg na realizację tych inwestycji wygrała firma WPPUH JANDA z Łostówki, której oferta była najkorzystniejsza. Koszt robót wyniesie 1.580.000,01 zł brutto. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach: ul. Orkana oraz ul.. Chopina - do 15.06.2016 r., a ul. Jana Pawła II, ul. Kasprowicza - do 15.08.2016

Sala gimnastyczna w Ponicach
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na zadanie pod nazwą "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach". Inwestycja polegać będzie na dobudowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego. Inwestycja ma być gotowa jesienią 2017 roku. Oferty od wykonawców zainteresowanych otrzymaniem zamówienia urząd przyjmuje do 30 maja. Więcej informacji na BIP.

Remont ul. Poniatowskiego
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Poniatowskiego. Droga remontowana będzie na docinku ok. 1 kilometra - od willi Dewajtis do Szkoły Podstawowej nr 3. Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni na nowy dywanik asfaltowy, kanałów podziemnych, remont i budowę chodników, przebudowę zatok postojowych oraz montaż oznakowania pionowego i malowanie poziomego. Na oferty od wykonawców zainteresowanych zleceniem magistrat czeka do 3 czerwca. Roboty mają zakończyć się końcem września tego roku.

Miejskie słupy ogłoszeniowe
Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju zakupił 5 słupów ogłoszeniowych, które rozstawione zostały w miejscach, w których na terenie miasta jest największy ruch pieszy. Stanęły w Rynku, na Placu Świętego Mikołaja obok budynku PKP, w Parku Zdrojowym - koło tężni i na placu "Pod Grzybkiem”, a piąty zlokalizowany jest na Deptaku Zdrojowym obok fontanny ze słonikami przy kawiarni Zdrojowa. Słupy służą do informowania mieszkańców i turystów o ważnych dla jednych i drugich sprawach.
Istnieje możliwość komercyjnego wykorzystania słupów po uzgodnieniu tego z ich administratorem - Miejskim Ośrodkiem Kultury w Rabce-Zdroju - który jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych. Wysokość opłat za wywieszanie materiałów informacyjnych na słupach reguluje cennik dostępny w siedzibie administratora oraz na stronie internetowej www.mok.rabka.pl Rezerwacja terminów i miejsc ekspozycji reklam przyjmowana jest w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Chopina 17. Samowolne naklejanie plakatów, ogłoszeń, afiszy, apeli, ulotek, napisów lub rysunków, stanowi wykroczenie, które podlega karze zgodnie z art. 63a Kodeksu wykroczeń.

Utrudnienia w ruchu
W związku z trwającym remontem, zamknięty został fragment ulicy Orkana w Rabce-Zdroju na odcinku od ul. Chopina do ul. Roztoki. Osoby, które chcą dostać się na pocztę, do banku PKO czy sanatorium, proszone są o pozostawianie samochodów na parkingu przy cmentarzu. Zalecany objazd na ul. Nowy Świat prowadzi ul. Podhalańską przez mostek na potoku Poniczanka obok policji. Informujemy, iż remontowana jest również ulica Chopina. Jest ona przejezdna jednak  zaleca się ostrożność ze względu na prowadzone na niej prace.