Start Rocznik 2016 (nr 51-62) NR 60 Kurenda. Informator samorządowy. str.5
Kurenda. Informator samorządowy. str.5 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 października 2016 11:05

Uchwały podjęte podczas posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 27 września  2016r.:

 

  • UCHWAŁA NR XXIV/182/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do złożenia odpowiedzi na skargę i reprezentowania Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi z dnia 05 sierpnia 2016 r. (data wpływu 11 sierpnia 2016 r.) Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na Uchwałę Nr XLIV/299/13 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki –Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
  • UCHWAŁA NR XXIV/181/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/149/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016-2023 zmienionej uchwałą nr XXIII/162/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/149/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016-2023
  • UCHWAŁA NR XXIV/180/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok .
  • UCHWAŁA NR XXIV/178/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: nadania nazwy „Aleja Juliana Kawalca” alei bez nazwy położonej w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju w obrębie działki nr ewid. 4189/16
  • UCHWAŁA NR XXIV/177/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Gorczańskiej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
  • UCHWAŁA NR XXIV/176/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/299/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
  • UCHWAŁA NR XXIV/175/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  • UCHWAŁA NR XXIV/174/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju Nr XV/114/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz.Urz.Woj.Małop.2015.7204)Gmina Rabka-Zdrój w programie „Już pływam”
Od września 2016 roku na basenie przy IGiChP w Rabce-Zdroju jest realizowany projekt powszechnej nauki pływania „JUŻ PŁYWAM”, w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Gmina Rabka-Zdrój otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotację celową w wysokości 21 900 zł, z której opłacone zostanie wynagrodzenie instruktora i wstęp na basen. Koszt wyjazdu na basen i opiekę nauczycieli pokrywa gmina w kwocie 50 439 zł.


Żeby było bezpieczniej
Ostatnim akordem remontu ulicy Orkana w Rabce-Zdroju była budowa na ulicy dwóch wyniesionych przejść dla pieszych. Powstały one przy budynkach Poczty Polskiej i Parkowego Dworku.

Rabka-Zdrój w rankingu PAP
Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej przedstawił ranking dochodów samorządów. Ranking obejmuje 2478 miejsc.

Norwida gotowa
Zakończył się remont ul. Norwida w Rabce-Zdroju.

Dietla wyremontowana
Zakończył się remont kolejnej miejskiej ulicy - ul. Dietla. Droga została przebudowana na odcinku 440 metrów.

Strażacy z nową odzieżą ochronną
Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych w Chabówce, Ponicach i Rdzawce otrzymali specjalistyczną odzież ochronną, która będzie ich chroniła podczas akcji ratunkowych.

Rabczańscy szachiści docenieni
Na sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju gościła reprezentacja rabczańskich szachistów, którzy w lipcu wzięli udział w drużynowym turniej szachowym z udziałem ekip z Murrhardt, Plochingen i Chateau-Gontie, który został zorganizowany podczas konferencji miast partnerskich w Murrhardt (Niemcy). Reprezentacja Rabki-Zdroju w składzie Janusz Staroniewicz, Zbigniew Nawrot, Paweł Mroziński i Kamil Pajdzik zajęła w nim I miejsce.

Ewa Przybyło kandydatem na Burmistrza Małopolski
"Gazeta Krakowska" rozpoczęła 17. edycję na najpopularniejszego wójta i burmistrza Małopolski 2016 roku.