Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 64 Kurenda - informator samorządowy str.6
Kurenda - informator samorządowy str.6
Nr 64

Uchwały podjęte podczas posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2017r.

 1. UCHWAŁA NR XXVIII/218/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23.12.2016 r.(data wpływy) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju
 2. UCHWAŁA NR XXVIII/217/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
 3. Uchwała Nr XXVIII/216/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka - Zdrój na lata 2017-2025
 4. UCHWAŁA NR XXVIII/215/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 5. UCHWAŁA NR XXVIII/214/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie:określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym
 6. UCHWAŁA NR XXVIII/213/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
 7. UCHWAŁA NR XXVIII/212/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rabka-Zdrój”
 8. UCHWAŁA NR XXVIII/211/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023

 

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój w 2017 roku.
 • Rok wielu wydarzeń
  Rok 2016 był kolejnym rokiem, który obfitował w ciekawe i ważne wydarzenia. W Rabce-Zdroju wiele się działo i to na różnych polach. Przez cały rok w uzdrowisku odbywały się koncerty, wystawy, wydarzenia kulturalne, także te związane z kulturą ludową, imprezy sportowe, były wizyty ważnych gości, w tym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odwiedzały nas gwiazdy muzyki i sportu.
 • Program „Już pływam” w Rabce-Zdroju.
  Rabka-Zdrój znalazła się w gronie 115 gmin w Małopolsce, które będą uczestniczyć w popularnym programie sportowym „Już pływam”.
 • "Jeżdżę z głową 2017"
  Województwo Małopolskie dostrzegając konieczność popularyzacji sportów zimowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w regionie, realizuje projekt „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”.
 • Konkursy na dotacje rozstrzygnięte
  - realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Burmistrz Rabki-Zdroju rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. Zadania z tego zakresu powierzono do realizacji dziesięciu organizacjom. Łącznie organizacjom pozarządowym przyznano dotacje w wysokości 160 tysięcy złotych.
  - realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Zarządzeniem Burmistrz Rabki-Zdroju rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 roku. W tym roku dotacje otrzymało dziesięć organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój na łączną kwotę 72 tys. zł. Z publicznych środków finansowane będą w 2017 roku m.in. warsztaty folklorystyczne dla dzieci, aktywizacja seniorów, kultywowanie tradycji i kultury ludowej, prezentacja twórców ludowych, a także działalność wydawnicza, kulturalna, a także wykłady.
 • Informacja turystyczna się sprawdza!
  Istniejący w zabytkowym budynku dworca kolejowego PKP przy ul. Orkana w Rabce-Zdroju Punkt Informacji Turystycznej okazał się strzałem w dziesiątkę. Potrzebę jego istnienia potwierdza liczna grupa turystów i osób goszczących w uzdrowisku, które korzystają z pomocy punktu.