Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 64 Z historii Rabki. ŁUP ZBRODNIARZA str.13
Z historii Rabki. ŁUP ZBRODNIARZA str.13
Nr 64

Ze wspomnień uciekiniera z getta rabczańskiego, Marka Goldfingera, dowiadujemy się, że częstym gościem w Rabce był jeden z najzamożniejszych SS-manów w Generalnej Guberni, komendant obozu koncentracyjnego w Krakowie Płaszowie, SS-hauptsturmführer Amon Goth. Co sprowadzało do Rabki tego zbrodniarza? Raczej nie była to chęć wypoczynku w górskim uzdrowisku, gdyż taką rolę pełniło w tym czasie Zakopane posiadające znacznie bardziej rozwiniętą bazę turystyczno-wypoczynkową, a Gotha na pewno było na Zakopane stać. Postaram się w tym artykule odpowiedzieć na postawione pytanie, ale będzie to niestety tylko hipoteza. Pomimo iż na temat działalności Gotha Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich zebrała spore tomy akt, były one gromadzone pod kątem dokonywanych przez niego zbrodni w latach 1940-44, a nie rabunku, jakiego dokonywał w tych latach na niewyobrażalną skalę. Stąd akta Gotza znajdujące się obecnie w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej posiadają wiele luk w jego życiorysie.

Po klęsce III Rzeszy został aresztowany przez Amerykanów, następnie jako zbrodniarza wojennego oddano władzom polskim. W następstwie wszczętego postępowania Amon Leopold Göthe w dniu 26 sierpnia 1946 r. został postawiony przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Krakowie.

Amonn Goth przed sądem w Krakowie wrzesień 1946 r.