Komu 1% str.16
Nr 64

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI  Z MUKOWISCYDOZĄ
KRS 0000064892

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI Szkoła w Rabce-Zdroju
KRS 0000054086

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ
Koło w Rabce-Zdroju
KRS 0000365333