Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 64 Godki gwarom pisane. Witacka, świynto, turbacyje str.21
Godki gwarom pisane. Witacka, świynto, turbacyje str.21
Nr 64

nie labiydził, nie śklamrzył i nie śklił – hale ni mógek… Eeee zaroz se nie przybierojcie do głowicek ze to cenzura, cy jako, nie nie, to to nie. Przeca u nos na Podholu, a i ka indziej heba tyz, ni ma juz downo takik figli z cenzurkami? Kiedysi były śpasy, kiek do chałupy wracoł sie na kóniec szkoły z cenzurkom… Hale przed wakacjami to tak musiało być! Ino wte ociec cenzurowoł inaksom cynść. Nowet Panienka w redakcyji mi powiedzioła „ze to dadzom kapitalikami”??? Nei na co mi przysło? Kie ni moge o cenzurze pisać, to jes ta cenzura, cy ni??? Popytołek moik kolegów w karcmie „uMaćka” co to jes je ta „cenzura”, bo zodom miarom ni mógek tego wyśtuderować i co sie rozchodzi Panience w redakcyji…