Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 72 Kurenda - informator samorządowy str.6
Kurenda - informator samorządowy str.6
Nr 72


Uchwały podjęte podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2017 r.:

 • UCHWAŁA NR XXXVI/274/17   w sprawie: Rezolucji dotyczącej odpowiedzi na pismo z 17 lipca 2017 r. L.dz. 9446.
 • UCHWAŁA NR XXXVI/273/17   w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02.05.2017 r.(data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce ? Zdroju ORG.1510.2.2017
 • UCHWAŁA NR XXXVI/272/17 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
 • Uchwała Nr XXXVI/270/17 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka - Zdrój na lata 2017-2025
 • UCHWAŁA NR XXXVI/269/17 w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Rabka-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
 • UCHWAŁA NR XXXVI/268/17 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/172/16 Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Gminy Rabki ? Zdroju.
 • UCHWAŁA NR XXXVI/267/17 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Rabce - Zdroju.
 • UCHWAŁA NR XXXVI/266/17 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu
 • UCHWAŁA NR XXXVI/265/17 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
 • UCHWAŁA NR XXXVI/264/17 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
 • UCHWAŁA NR XXXVI/263/17 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego


GMINA RABKA-ZDRÓJ W PROGRAMIE  "JUŻ PŁYWAM?
Od września 2017 roku na basenie przy IGiChP w Rabce - Zdroju jest realizowany projekt powszechnej nauki pływania ?JUŻ PŁYWAM?, w ramach zadania ?Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży?.

PROGRAM RÓWNAĆ SZANSE 2017
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu ?Równać Szanse 2017? Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00.

Wyremontowane ulice na Nowym Świecie
Zakończył się remont dwóch ulic na Nowym Świecie - Polnej i prof. Rudnika.


Trwa budowa remizy w Rdzawce
Rozpoczęła się przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce. Robotnicy wykopali już fundamenty pod dobudówkę i wylali ławy.


Prawie 3 mln zł na ochronę powietrza
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął dwie uchwały w sprawie projektów pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursów na działania z zakresu obniżenia poziomu niskiej emisji.


Regulamin wymiany kotłów czeka na zatwierdzenie
Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła Regulamin udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe. Zacznie ona obowiązywać gdy tylko uchwała Rady Miejskiej zostanie zatwierdzona przez Wojewodę Małopolskiego.

Most w Ponicach nabiera kształtów
Budowa nowego mostu na drodze wjazdowej do Ponic wkracza w decydującą fazę. Konstrukcja została zazbrojona i zabetonowana.

Kolejna droga jak nowa
Zakończyła się przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w Zarytem w Rabce-Zdroju.


Garncarska do remontu
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na remont ulicy Garncarskiej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Rabce-Zdroju
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDRO-WOTNA TO POMOC DORAŹNA UDZIELANA PACJENTOM BEZ WZGLĘDU NA WIEK.  Ambulatoria pracują codziennie od 18.00 do 8.00 następnego dnia, w weekendy i dni wolne od pracy.

Kolejna ulica do remontu
Jeszcze tej jesieni, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, odbędą się remonty kolejnych trzech  ulic - Leśnej, Alei Tysiąclecia i Garncarskiej.