Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 72 Odnowiono groby wojenne str.9
Odnowiono groby wojenne str.9
Nr 72


Obchodzone od 5-lat, 17 września, uroczystości  upamiętniające ofiary II wojny światowej skłoniły nas do podjęcia inicjatywy renowacji grobów żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny i nadania im odpowiedniej  rangi.