Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 72 Z Rabki, przez Białoruś na Ukrainę str.18
Z Rabki, przez Białoruś na Ukrainę str.18
Nr 72

Ksiądz Kazimierz Wójciak urodził się 21 kwietnia 1953 r. w Rabce. Ukończył Szkołę Podstawową nr 3, a następnie przez trzy lata uczęszczał do LO im. E. Romera. Klasę czwartą ukończył i maturę zdał w liceum Zakonu Pijarów w Krakowie w 1972 r. Bezpośrednio po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego Zakonu Pijarów.


Ksiądz Kazimierz Wójciak


Kościół w Oczakowie


Ołtarz kościoła w Oczakowie