Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 75 Spacery po Rabce str. 10
Spacery po Rabce str. 10
Nr 75

W uzdrowisku zimowy spacer w tradycyjnym ujęciu powinien odbywać się zaśnieżonymi alejkami, w lekko mroźną, słoneczną pogodę. Ale póki co ani mrozu, ani śniegu nie ma, a słońce jakoś rzadko przebija się przez chmury. Do tego jakość powietrza nie budzi zastrzeżeń jedynie w wietrzne dni, a gdy tylko wiatr ustaje, normy zanieczyszczenia zostają kilkukrotnie przekroczone. W tej sytuacji wykorzystajmy noworoczny spacer zarówno do podsumowań, jak i spojrzenia w przyszłość.

Piotr Kolecki: Pani Burmistrz, jako inżynier z pewnością lubi Pani liczby. Jak Pani widzi miniony rok przez taki liczbowy pryzmat?
Ewa Przybyło:
Koniec roku zawsze dobrze jest podsumować statystyką urzędniczą. Myślę, że wielu Czytelników zaciekawią poniższe dane:
- w 2017 roku w naszej gminie założono 142 nowe firmy, a łączna liczba zarejestrowanych działalności to 1233;

.....

Piotr Kolecki: Zwrócę się teraz z pytaniem do Pana Burmistrza - od stycznia obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Proszę o krótkie przedstawienie tych zasad.
Robert Wójciak: W 2018 roku uległ zmianie system zagospodarowania odpadów komunalnych.
Odpady komunalne które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach oznaczonych napisem ?Odpady niesegregowane?.
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych należy gromadzić ? segregować w następujący sposób:

...

Piotr Kolecki: Dziękuję Państwu za rozmowę. A harmonogram wywozu odpadów komunalnych dostępny jest na stronach internetowych gazety www.wiadomoscirabczanskie.pl, oraz UM  www.rabka.pl. Można go też  odebrać w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju przy ulicy Parkowej 2.

:::Harmonogram wywozu odpadów - Rabka_Zdrój

:::Harmonogram wywozu odpadów - sołectwa