Komu 1% str.21
Nr 75

pożytku publicznego działających na terenie Rabki-Zdroju.  Listę OPP z naszej gminy oraz numery, które należy wpisać do zeznania podatkowego, aby przekazać im darowiznę, publikujemy poniżej.
Z roku na rok Małopolanie coraz chętniej wspierają polskie organizacje pozarządowe. W 2016 roku 1% podatku na ten cel  przekazało 820 tys. osób, co w sumie zamknęło się kwotą 24 mln zł.
1% podatku możemy przeznaczyć m.in. na pomoc chorym dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym i bezdomnym, na wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie ekologii, organizację imprez kulturalnych, możemy wesprzeć organizacje, które pomagają zwierzętom, podtrzymują tradycję narodową.

NR KRS            NAZWA
0000054086    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
im. św. Tereski w Rabce-Zdroj.  Cel szczegółowy: SZKOŁA W RABCE
0000365333    Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną     Koło w Rabce-Zdroju
0000215720    Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.  Cel szczegółowy:  stypendia FRRR
0000035418    Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo w Rabce
0000064892    Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
0000067501    Ochotnicza Straż Pożarna W Ponicach
0000160615    Ochotnicza Straż Pożarna Chabówka
0000231128    Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
0000287040    Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka