Start Rocznik 2018 (nr 75-86) nr 78 Kurenda - informator samorządowy str.5
Kurenda - informator samorządowy str.5 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 kwietnia 2018 17:50

Uchwały podjęte podczas XL posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 07 marca 2018r
Uchwała Nr XL/319/18 . w sprawie: rozpatrzenia skargi M.Z. z dnia 29.11.2017 r. na bezczynność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Uchwała Nr XL/318/18  w sprawie: rozpatrzenia skargi G.B. z dnia 6 grudnia 2017 r. na Sołtysa wsi Chabówka i równocześnie radną Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju    
Uchwała Nr XL/317/18  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała Nr XL/316/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka - Zdrój na lata 2018 -2027
Uchwała Nr XL/315/18  w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016-2023    
Uchwała Nr XL/314/18  w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego
Uchwała Nr XL/313/18  w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka ? Zdrój.
Uchwała Nr XL/312/18  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/324/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój
Uchwała Nr XL/311/18  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr XL/310/18  w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzą-dzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022?

Uchwały podjęte podczas XLI posiedzenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 15 marca 2018r
UCHWAŁA NR XLI/324/18  w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój
UCHWAŁA NR XLI/323/18  w sprawie szcze-gółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XLI/322/18  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
UCHWAŁA NR XLI/321/18  w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwo-dowych komisji wyborczych w gminie Rabka ? Zdrój.
UCHWAŁA NR XLI/320/18  w sprawie: podziału gminy Rabka ? Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


Nowy rozkład jazdy busów
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju informuje, że zmieniły się godziny przyjazdów i odjazdów busów na trasie Rabka-Zdrój - Kraków z przystankiem docelowym Kraków RDA.

MOK przedstawił kalendarz imprez
Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju przedstawił propozycje kulturalno-rozrywkowe na wiosnę i lato 2018.

Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Na wniosek burmistrz Ewy Przybyło, Rada Miejska  uchwaliła wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Rabka-Zdrój na lata 2018-2022.

Program opieki nad zwierzętami
Rada Miejska przyjęła Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka-Zdrój. Celem programu jest m.in.  zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zapewnianie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

Wymieniamy piece na ekologiczne!
W trosce o czyste powietrze w Rabce-Zdroju, rozpoczęliśmy projekt wymiany pieców  węglowych na te bardziej przyjazne środowisku.

Korzystna pożyczka na docieplenie
Z inicjatywy Ekodoradcy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju Stanisława Kiersztyna, w sali obrad odbyły się dwa spotkania z Pawłem Korczakiem, przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie możliwości pozyskania środków na termo-modernizację budynków jednorodzinnych.


Zaktualizowany Plan Rozwoju Uzdrowiska
Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła Plan Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016 ? 2023.


Zmiany w odbieraniu odpadów komunalnych
Rada Miejska w Rabce-Zdroju podjęła uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Znalazły się w niej nowe zapisy wychodzące naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Przede wszystkim wprowadzono możliwość gromadzenia odpadów w kubłach. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne  właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój,  telefonicznie pod numer telefonu 18 26 80 473, e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   pisemnie drogą pocztową albo osobiście. Zgłoszenia będą przekazywane do przedsiębiorcy odbierają-cego odpady komunalne i rozpatrywane w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia. W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, Magdaleną Traczyk pod numer telefonu: 18 26 80 473.

Okręgi i obwody wyborcze wyznaczone
Rada Miejska w Rabce-Zdroju podjęła uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.  Rabka-Zdrój została podzielona na 15 okręgów wyborczych, a w każdym z nich mieszkańcy wybierać będą jednego radnego.
Podział na okręgi i granice obwodów:

1  Miasto Rabka - Zdrój - ul. Polana. Zaryte   

2 Miasto Rabka-Zdrój - Al. Tysiąclecia do nr 30, ulice: Poniatowskiego nieparzyste od nr 35 do 73 i parzyste od nr 36 do nr 116, Wójtowiczowa, Zgody

3 Miasto Rabka-Zdrój - Al. Tysiąclecia od nr 31 do końca. ul. Miśkowcówka. Poniatowskiego nieparzyste od nr 73a i parzyste od nr 118 , Rabskich  

4  Miasto Rabka-Zdrój - ulice: Bystra, Gilówka, Kilińskiego, Orkana od stacji PKP do Szkoły Podstawowej Nr 2, Rynek, Wąska  

5  Miasto Rabka-Zdrój - ulice: Do Pociesznej Wody, Pasieczna, Podhalańska. Zakopiańska za Rabą   

6  Miasto Rabka-Zdrój - ulice: Brzozowa. Marszałka Piłsudskiego, Osiedle Orkana bloki 14, l4a, 14b, 16, 18, Pocztowa, Roztoki.

7  Miasto Rabka-Zdrój-Al. Jordana. ulice: Kliszczaków, Orkana od stacji PKP do końca wraz z osiedlem Orkana z wyłączeniem bloków o nr 14.14a, 14b, 16,18. Parkowa nr 4, Spokojna.  

8 Miasto Rabka-Zdrój - ulice: Chopina. Jana Pawła II. Kościuszki. Kręta. Na Banię, Poniatowskiego do Nr 34, Ruchu Oporu, Słoneczna, Słowackiego, Smrekowa, Stroma. Wiejska, Zagórzan  

9  Miasto Rabka-Zdrój ? ulice: Leśna, Nowy Świat od skrzyżowania z ul. Krótką do końca, Traczykówka.  

10  Miasto Rabka-Zdrój - ulice: Cicha, Curie - Skłodowskiej, Dietla, Gorczańska. Krótka, Norwida, Nowy Świat od nr 1 do skrzyżowania z ul. Krótką, Ogrodowa, Parkowa z wyłączeniem nr 4, Polna, Profesora Rudnika  

11 Miasto Rabka-Zdrój - ulice: Garncarska, Krakowska , ul. Sądecka z wyłączeniem osiedla Sądecka /bloki/  

12  Miasto Rabka-Zdrój - ulice: Kasprowicza, Sądecka -osiedle - bloki, ul. Tetmajera.  

13  Sołectwo Chabówka
14  Sołectwo Ponice  

15  Sołectwo Rdzawka  

Granice i numery stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych :

1  Miasto Rabka-Zdrój - ulice: Polana. Zaryte    Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rabce - Zdroju ul. Zaryte 71

2  Miasto Rabka-Zdrój - Aleja Tysiąclecia, ulice: Miśkowcówka. Poniatowskiego od nr 35 do końca. Rabskich, Wójtowiczowa, Zgody,  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rabce - Zdroju ul. Poniatowskiego 116

3  Miasto Rabka-Zdrój - ulice: Bystra, Gilówka, Kilińskiego, Orkana od stacji PKP do Szkoły Podstawowej Nr 2, Rynek, Wąska  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce - Zdroju ul. Sądecka 2

4  Miasto Rabka-Zdrój - ulice: Do Pociesznej Wody, Pasieczna. Podhalańska, Zakopiańska. Za Rabą  Świetlica Związku Podhalan w Rabce - Zdroju, ul. Podhalańska 6

5  Miasto Rabka-Zdrój - Aleja Jordana, ulice: Brzozowa, Kliszczaków, Marszałka Piłsudskiego. Orkana od stacji PKP do końca wraz z osiedlem Orkana, Parkowa nr 4, Pocztowa, Roztoki, Spokojna  Przedszkole Nr 1 w Rabce - Zdroju, ul. Orkana 11

6  Miasto Rabka-Zdrój - ulice: Chopina, Jana Pawła II, Kościuszki, Kręta, Na Banię, Poniatowskiego do nr 34, Ruchu Oporu, Słoneczna, Słowackiego. Smrekowa. Stroma. Wiejska. Zagórzan  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rabce - Zdroju, ul. Jana Pawła II 40

7  Miasto Rabka-Zdrój - ulice: Cicha. Curie - Skłodowskiej. Dietla. Gorczańska. Krótka. Leśna, Norwida. Nowy Świat. Ogrodowa. Parkowa z wyłączeniem nr 4, Polna, Profesora Rudnika, Traczykówka  Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury - Pod Aniołem"  ul. Parkowa 5

8  Miasto Rabka-Zdrój - ulice: Garncarska. Kasprowicza, Krakowska. Sądecką. Tetmajera  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce - Zdroju, ul. Sądecka 2

9  Sołectwo Chabówka  Szkoła Podstawowa w Chabówce, Chabówka 232

10  Sołectwo Ponice   Szkoła Podstawowa w Ponicach, Ponice 105

11  Sołectwo Rdzawka   Szkoła Podstawowa w Rdzawce, Rdzawka 60

Przypominamy o zakazie wypalania traw
W Polsce w 2017 roku odnotowano 125 892 pożarów, wśród których były 38634 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 32% wszystkich pożarów w Polsce.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618)
? kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 złotych.
art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): ?Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10?.

Źródło: http://www.stoppozaromtraw.pl