Start Rocznik 2019 (nr 87-98) nr 93 Kurenda - informator samorządowy str.7
Kurenda - informator samorządowy str.7 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 07 lipca 2019 09:33
 • Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019r.  podczas X Sesji:

- Uchwała Nr X/64/19 w sprawie: zasad, na podstawie których przysługują radnym Rady Miejskiej w Rabce ? Zdroju diety, ryczałty oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
- Uchwała Nr X/63/19 w sprawie: wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania.    
- Uchwała Nr X/62/19 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.    
- Uchwała Nr X/61/19 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
- Uchwała Nr X/60/19 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.    
- Uchwała Nr X/59/19 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzo-nych przez Gminę Rabka-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
- Uchwała Nr X/58/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego
- Uchwała Nr X/57/19 w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Rabki ? Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.    
- Uchwała Nr X/56/19 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rabka-Zdrój za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka-Zdrój za 2018 rok.    
- Uchwała Nr X/55/19 w sprawie: wotum zaufania dla Burmistrza Rabki-Zdroju.

 • Raport o stanie Gminy Rabka-ZdrójZgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Rabki-Zdroju  przygotował Raport o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2018, który zostanie przedstawiony podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 26 czerwca 2019 roku. Zachęcamy do zapoznania się z elektroniczną wersją dokumentu http://www.gmina.rabka.pl/download/691
 • Rozmowy o polu elektromagnetycznym
  Na zaproszenie burmistrza Leszka Świdra do Rabki-Zdroju na spotkanie z mieszkańcami przyjechali eksperci do spraw działania pola elektromagnetycznego emitowanego przez stacje bazowe telefonii komórkowych.
 • Komunikat dot. wypełniania mieszkańcom wniosków do Programu Czyste Powietrze
  Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że gmina Rabka-Zdrój podpisała porozumienie z firmą ZISiBO Sp. z o.o. ul. Słowackiego 81, 32-400 Myślenice na nieodpłatną pomoc mieszkańcom w pisaniu wniosków do rządowego programu Czyste Powietrze.
 • Sekretarz miasta, Maria Daszkiewicz odchodzi
  W pensjonacie ELA w Rabce-Zdroju odbyła się uroczystość pożegnania wieloletniej sekretarz miasta Marii Daszkiewicz, która po 35 latach pracy na tym stanowisku i po 40 latach pracy w samorządzie odeszła na zasłużoną emeryturę.

  Foto: Piotr Kuczaj
  W pożegnaniu tej niezwykłej urzędniczki wzięli udział poprzedni burmistrzowie i naczelnicy miasta, z którymi pracowała podczas swojej służby w urzędzie.
 • Jest wykonawca ?Domu Solanki?
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg na przebudowę istniejącego budynku ?Lubogoszcz? w Parku Zdrojowym na ?Dom Solanki? dla obsługi kuracjuszy.

 

 • Nowe stawki Radnych
  Uchwałą nr X/64/19 radni Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, ustalili w związku z pełnieniem przez nich mandatu radnego oraz funkcji w Radzie Miejskiej,  nowe stawki diet, które wypłacane będą w formie miesięcznego ryczałtu:
  -  dieta Przewodniczącego Rady ?1.980 zł,
  -  dieta Wiceprzewodniczącego Rady ?1.500 zł,
  -  dieta radnych pełniących funkcję przewodniczącego doraźnych lub stałych komisji ? 650 zł
  -    dieta pozostałych radnych ? 550 zł,
  Radny sporządzający protokół z posiedzenia komisji otrzymuje dodatek ? 100 zł.
 • Absolutorium dla burmistrza
  Podczas X sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju odbyło się głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.
 • Dyżury pracownika PGNiG
  Na mocy porozumienia o współpracy między Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju a spółką Polskie Górnictwo Nafty i Gazu Obrót Detaliczny, odbywać się będą dyżury, w ramach których przedstawiciel PGNiG udzieli informacji w jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe oraz pomoże:
  - Złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
  - Złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
  - Uzyskać doradztwo w sprawnym przeprowadzeniu procesu wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, uruchomieniu dostaw paliwa gazowego do budynku.
  - Otrzymać wsparcie procesu dofinansowania wymiany kotłów stałopalnych na gazowe.
  Najbliższy dyżur odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 - 08.07.2019 r. - od godz. 8.00 do godz. 17.00
 • Walne zebranie  Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
  Dnia 17 czerwca 2019 r. Hotel Malinowy Raj w Solcu-Zdroju gościł uczestników  Nadzwyczajnego Walnego  Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdro-wiskowych RP. Głównym celem spotkania było uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej SGU RP.
 • Przebudowa remizy w Rdzawce
  Przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce wchodzi w ostatni etap.
 • Bezpłatny 12-tygodniowy Program zapobieganiu nadwadze i otyłości w Uzdrowisku Rabka S.A.
  Z przyjemnością poinformujemy, że w Uzdrowisku Rabka S.A. rusza program ?Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa mało-polskiego w roku 2019?.? finansowany z Budżetu Województwa Małopolskiego.
 • Informacja ws. stref płatnego parkowania w Rabce-Zdroju
  Rada Miejska w Rabce-Zdroju podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta i wysokości opłat za parkowanie. Uchwała ta ujednolica dotychczasowe decyzje samorządu w tej sprawie oraz wyznacza dwa nowe płatne obszary parkowania.
 • Od 1 lipca Rodzina 500+ na każde dziecko
  Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego ?Rodzina 500+? na nowych zasadach będzie można składać  od 1 lipca  2019 r. drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej w Urzędzie Miejskim). Wnioski będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 18.
 • Korty już czynne
  Można już korzystać z kortów tenisowych w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju.
 • Basen kąpielowy otwarty
  Można już korzystać z kąpieli na otwartym basenie przy ul. Do Pociesznej Wody. Basen w sezonie letnim czynny jest codziennie od godz. 10 do 18.