Start Rocznik 2020 (nr 99-110) nr 100 Z historii Rabki. Tajemnica mecenasa. str.16
Z historii Rabki. Tajemnica mecenasa. str.16

Przez długie lata radcą prawnym w Spółdzielni Chłopskiej w Rabce-Zdroju był mecenas Władysław Skoczeń. Nikt spośród pracowników wspomnianej spółdzielni nie zdawał sobie sprawy, jak bogatą historię zdążył już zapisać na kartach swojego życia ów starszy pan o nienagannych manierach. O sprawie mecenasa Skocznia wiem, gdyż to właśnie mój ojciec obejmował po nim  stanowisko radcowskie. Przedstawiona poniżej historia stanowi zatem wyłącznie wspomnienie, nieopisane w żadnym materiale źródłowym.

Warszawa, Zamek Królewski, 1934r. - 3. z lewej kapitan Józef Hartman, 4. z lewej por. Władysław Skoczeń