Komu 1% str.23

NR                   KRS NAZWA

0000054086 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących  im. św. Tereski w Rabce-Zdroj. Cel szczegółowy: SZKOŁA W RABCE

0000365333 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce-Zdroju

0000215720 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka. Cel szczegółowy: stypendia FRRR

0000035418 Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo w Rabce

0000064892 Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

0000067501 Ochotnicza Straż Pożarna W Ponicach

0000160615 Ochotnicza Straż Pożarna Chabówka

0000231128 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

0000287040 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka