Start Rocznik 2020 (nr 99-110) nr 101 Kurenda - Informator samorządowy str.5
Kurenda - Informator samorządowy str.5

Podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 26 lutego 2020r. Rada nie podjęła żadnej uchwały. Burmistrz zgłosił pod obrady dwa projekty uchwał w sprawach: Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty oraz Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Oba projekty uchwał zostały przez Radnych odrzucone przy 12. głosach przeciw i 2. wstrzymujących się.

 • Dotacje na kulturę
  Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder rozstrzygnął doroczny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.
 • Ekointerwencja - zgłaszanie przypadków łamania przepisów środowiskowych
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że dostępny jest specjalny formularz EKOINTERWENCJI, poprzez który można zgłaszać przypadki łamania przepisów środowiskowych.
 • W Twoim domu mieszka złodziej! - kampania na rzecz czystego powietrza w Małopolsce
  Małopolanie oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Polsce. W sezonie grzewczym stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu i szkodliwych pyłów zawieszonych osiągają rekordowe wartości.
 • Willę Pod Aniołem czeka odbudowa
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabytkowej willi Pod Aniołem, która spłonęła częściowo we wrześniu 2018 roku.
 • Projekt nowych przystanków w Chabówce
  Na mocy porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił postępowanie na wybór firmy, która zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej budowy zatok autobusowych i kładki dla pieszych na drodze krajowej nr 47 Chabówce.
 • Majer Bus przywraca przystanki na Zaborni
  Firma przewozowa Majer Bus poinformowała, że od 1marca 2020 r. przystanek Rabka-Zabornia zostanie przywrócony w obu kierunkach.
 • Aplikacja mobilna Alarm112
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.
 • Uwaga! Zmiana numery telefonów do jednostek Policji
  Od poniedziałku 24 lutego br. zmienią się numery telefonów do Komend Policji w całym kraju. Dla przykładu nowy numer telefonu do Komendy Powiatowej w Nowym Targu to 47 83 46 401. Przez pół roku można też jeszcze korzystać z dotychczasowego numeru 18 26 10 401.
 • Rabka z rządowym wsparciem
  - Rabka jest od 150 lat jednym z szyldów turystyki w Małopolsce. Dlatego dbanie o jej dalszy rozwój jest naszym wspólnym zadaniem ? powiedział wiceminister rozwoju poseł Andrzej Gut-Mostowy, podczas otwarcia swojego biura poselskiego w Rabce-Zdroju.
 • Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą
  Do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.
 • Porządek i bezpieczeństwo w 2019 roku
  Podczas obrad XIX sesji Rady Miejskiej sprawozdania za ubiegły rok z działalności służb mundurowych złożyli przed radnymi komendanci Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju i rabczańskiej Straży Miejskiej.
 • OSP Rabka-Zdrój podsumowała rok
  Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rabce-Zdroju za rok 2019.
 • Duże pieniądze na duże przetwórstwo
  Do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O pomoc mogą ubiegać się firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujące się ich sprzedażą hurtową.
 • Ponad 25 mln zł dla NGO-sów
  Pierwsze półrocze tego roku zapowiada się dla organizacji pozarządowych w Małopolsce bardzo pracowicie. W lutym zostało ogłoszonych kilkanaście otwartych konkursów ofert.