Start Rocznik 2020 (nr 99-110) nr 102 Kurenda - Informator samorządowy str.11
Kurenda - Informator samorządowy str.11

Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 marca 2020r.

 

 • Uchwała Nr XXI/159/20 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do złożenia odpowiedzi na skargę i reprezentowania Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju na uchwałę Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z 18 marca 2019 roku VI/36/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój, z wyłączeniem strefy ?A? ochrony uzdrowiskowej.
 • Uchwała Nr XXI/158/20 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do złożenia odpowiedzi na skargę i reprezentowania Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi ATIR so. Z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Floriańska 15/4 , reprezentowana przez radcę prawnego Piotra Palucha na uchwałę Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z 18 marca 2019 roku VI/36/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój, z wyłączeniem strefy ?A? ochrony uzdrowiskowej.
 • Uchwała Nr XXI/157/20 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XXI/156/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • Uchwała Nr XXI/155/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała Nr XXI/154/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
 • Uchwała Nr XXI/153/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - a Gminą Rabka-Zdrój dotyczącego budowy zatok autobusowych ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi krajowej nr 47 w miejscowości Chabówka w granicach pasa drogowego.
 • Uchwała Nr XXI/152/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - a Gminą Rabka-Zdrój dotyczącego poprawy bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr DK 28 w km 71 + 740 w m. Rabka-Zdrój
 • Uchwała Nr XXI/151/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka - Zdrój.

 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 09 marca 2020r.

 

 • Uchwała Nr XX/150/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • Uchwała Nr XX/149/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

 

 

Nowe stawki za odbiór odpadów

1 kwietnia 2020 roku, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 9 marca br., wchodzą w życie nowe stawki za gospodarowania odpadami komunalnymi. Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 27,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie w przypadku segregacji śmieci, a jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 54,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

 

 

Badanie ruchu w Zarytem

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju firma EraTra Bezpieczne Drogi wykonała pomiary natężenia i parametrów ruchu na drodze krajowej nr 28 w Rabce-Zarytem. Jak wynika z przeprowadzonych badań, Wyniki pomiarów, które prezentujemy poniżej, przekazane zostały do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli zarządcy drogi, z sugestią, by przy szkole wykonać oświetlone przejście dla pieszych, oraz do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

 

Osobowość Rabki-Zdroju ? czas na zgłoszenia

Do końca marca 2020 r. można zgłaszać kandydatów do tytułu Osobowość Rabki-Zdroju. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i krajowej w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i turystyki oraz za całokształt działalności w dziedzinie społecznej, zdrowia oraz w sferze przedsiębiorczości.

Regulamin Nagrody i formularz wniosku na stronie rabka.pl.

 

 

Dyżury pracownika PGNiG

Na mocy porozumienia o współpracy między Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju a spółką Polskie Górnictwo Nafty i Gazu Obrót Detaliczny, w 2020 roku odbywać się będą dyżury, w ramach których przedstawiciel PGNiG Paweł Słapak Specjalista ds. koordynacji Obsługi Klienta udzieli informacji w jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe oraz pomoże:

- Złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

- Złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

- Uzyskać doradztwo w sprawnym przeprowadzeniu procesu wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, uruchomieniu dostaw paliwa gazowego do budynku.

- Otrzymać wsparcie procesu dofinansowania wymiany kotłów stałopalnych na gazowe.

Dyżury będą odbywać się w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2, od godz. 8.00 do godz. 14.00 w pokoju nr 05 (Sala Obrad).

Najbliższe odbędą się dniach: 20 kwietnia i 11 maja.

 

 

Startuje Priorytet 5 PROO, Edycja 2020!

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018?2030 PROO ? Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020.

Wszystkie dokumenty znajdują się pod adresem generator.niw.gov.pl

 

Prace wodociągowo-kanalizacyjne na Nowym Świecie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rabce-Zdroju prowadzi prace podziemne na ulicy Nowy Świat. Zakład przystąpił do uporządkowania starej, wyeksploatowanej i awaryjnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej biegnącej wzdłuż ulicy.

 

Przebudowa bieżni na stadionie

Rozpoczęła się modernizacja miejskiego stadionu przy ulicy Jana Pawła II. Zadanie pn. "Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych przy ul. Jana Pawła II w Rabce-Zdroju", na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju realizuje firma Bellsport z Bytomia, a koszt prac to ok. 2,1 mln zł.

 

Przebudowa ul. Kasprowicza

Dzięki dobrej pogodzie, rozpoczęła się przebudowa ulicy Kasprowicza w Rabce-Zdroju. Roboty mają się zakończyć do połowy tego roku, a ich efektem będzie m.in. nowa nawierzchnia, chodniki, odwodnienie, przejścia dla pieszych, krawężniki i nowe oznakowanie.

 

Trwa budowa Domu Solanki

W miejscu dawnego budynku "Lubogoszcz" w Parku Zdrojowym powstaje ?Dom Solanki?. Wraz z budynkiem wykonane zostaną także pergole, montaż dwóch tężni zewnętrznych oraz wymiana i budowa placu oraz dojścia z kostki betonowej.

 

Wodny plac zabaw w budowie

Kolejną inwestycją realizowana na terenie Parku Zdrojowego jest wodny plac zabaw. Prace są już w zaawansowanym stanie.

 

Rewitalizacja parku przy ŚCR-U

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju realizuje projekt zatytułowany "Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej".

 

Przetargi na wykonanie planów zagospodarowania rozstrzygnięte

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetargi na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i sołectw.

 

Dezynfekcja przystanków

W związku z trwającą pandemią koronawriusa, w trosce o pasażerów, Urząd Miejski w Rabce-Zdroju podjął decyzję o dezynfekcji przystanków autobusowych.

 

Policja przypomina o zakazie wypalania łąk

Każdego roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw, jest ogromne. Wypalanie traw jest bardzo niebezpieczne, szkodliwe dla środowiska, ale również surowo zabronione.

 

ANKIETA - Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rabka-Zdrój na lata 2020-2030

W związku z trwającymi pracami nad "Strategią Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rabka-Zdrój na lata 2020-2030" zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą służyły wyłącznie do przygotowania optymalnych, pod kątem Państwa zapotrzebowania i oczekiwań, działań związanych z rozwojem komunikacji i infrastruktury niezbędnej do rozwoju elektromobilności.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-i3jax9YN1mXPLZuFvBP5jRhvvc2unwEwfyQwnwl0c3U1g/viewform

 

Dyżury aptek:

13.04 - 19.04 ?Zdrojowa?, ul. Zakopiańska 6A

20.04 - 26.04 ?U Farmaceutów?, ul. Rynek 8A

27.04 - 03.05 JENS, ul.Poniatowskiego 10

04.05 - 10.05 ?Dr Max? ul. Sadecka 1b

11.05- 17.05 M. M. Palarczyk S.J, ul. Chopina 16