Start Rocznik 2020 (nr 99-110) nr 102 Z historii Rabki. Co robił wywiad wojskowy w Rabce w latach 1938-1939? str.16
Z historii Rabki. Co robił wywiad wojskowy w Rabce w latach 1938-1939? str.16

Inspiracją do napisania tego artykułu stało się opracowanie dra Roberta Kowalskiego traktujące o dywersji pozafrontowej tworzonej przez II Oddział Sztabu Głównego Wojska Polskiego na terenie powiatu nowotarskiego. Oto cytat z tego opracowania: na podstawie dotychczasowych badań można stwierdzić, iż w skład Okręgu Nowy Targ wchodziło kilkanaście grup terenowych skupiających od 12 do 40 osób. Znajdowały się one w następujących miejscowościach: Chochołów (około 20 osób), Czorsztyn (20 osób), Nowy Targ (40 osób), Szczawnica (12 osób), Zakopane (40 osób), ponadto w Rabce i w Poroninie (o nieustalonej dotąd liczbie członków). Zasadniczym pytaniem pozostaje, jaką rolę w tych planach miała odgrywać Rabka?