Komu 1% str.17

W tym roku zeznania podatkowe można składać nie później niż do 1 czerwca 2020 r. Należy jednak pamiętać, że podatnik zapłaci odsetki za zwłokę, jeżeli dopłatę do podatku uiści po 30 kwietnia.

Wypełniając tegoroczny PIT, można przekazać 1% swojego podatku. na jedną z organizacji pożytku publicznego działających na terenie Rabki-Zdroju. Listę OPP z naszej gminy oraz numery, które należy wpisać do zeznania podatkowego, aby przekazać im darowiznę, publikujemy poniżej.

NR KRS NAZWA

0000054086 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroj. Cel szczegółowy: SZKOŁA W RABCE

0000365333 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Rabce-Zdroju

0000215720 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka. Cel szczegółowy: stypendia FRRR

0000035418 Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo w Rabce

0000064892 Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

0000067501 Ochotnicza Straż Pożarna W Ponicach

0000160615 Ochotnicza Straż Pożarna Chabówka

0000231128 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

0000287040 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka