Start Rocznik 2020 (nr 99-110) Nr 106 marionetkowa demokracja str.1
marionetkowa demokracja str.1

Marionetka związana jest z chyba najbardziej efektowną techniką lalkarską, w której lalka animowana jest za pomocą linek. Tu dwie ważne uwagi: po pierwsze widz może nie dostrzegać linek, które poruszają lalką, ale o nich oczywiście wie, a po drugie: lalka animo-wana jest OD GÓRY.

W ujęciu encyklopedycznym demokracja to rządy ludu - albo inaczej - rządy większości. Nie wnikając w szczegóły tego pojęcia, współczesna demokracja sprowadza się do szeroko pojętych wolności obywateli i prawa do wybierania swoich przedstawicieli do władz krajowych i samorządowych. Jest więc każdy z nas elemencikiem demokracji, a najistotniejszy akt swojej demokratyczności uwalniamy podczas wyborów. I tu rodzi się dylemat: na czym oprzeć ten wybór? Faktem jest, że ostatecznie samodzielnie i świadomie dokonamy przy urnie wyborczej tego aktu. Jednak w rzeczywistości o naszej decyzji bardzo często decydują zabiegi, jakich poprzez media oraz odpowiednio przygotowane spotkania z kandydatami, dopuściły się na nas sztaby wyborcze. I jest to jak najbardziej zrozumiałe, a co więcej, jest to ważny element kampanii przedwyborczych, podczas których oczekiwalibyśmy rzetelnych informacji o kandydacie. Niestety, tego już demokracja nie zapewnia.