Start Rocznik 2020 (nr 99-110) Nr 107 Jemy borówki na polu str.19
Jemy borówki na polu str.19

Na przełomie lipca i sierpnia w Rabce spotkali się najwybitniejsi językoznawcy, etnografowie i popularyzatorzy wiedzy o języku polskim, by już po raz drugi porozmawiać o bogactwie polszczyzny i jej regionalnych odmian. Z powodu epidemii spotkania odbywały się bez publiczności, ale były transmitowane, a ich zapis dostępny jest na stronie www.jemyborowkinapolu.pl