Start Rocznik 2020 (nr 99-110) Nr 107 Informator alergologiczny str.20
Informator alergologiczny str.20

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK - zakończył się okres pylenia roślin o klinicznym znaczeniu dla osób alergicznych. Jednak nadal dużej aktywności należy spodziewać się ze strony pleśni: stężenie zarodników cladosporium przekraczać będzie wartości bardzo wysokie, penicilium wysokie, a zarodniki alternarii wartości średnie.

Zarodniki cladosporiumi występują w Rabce przez cały rok. Od stycznia do pierwszych dni maja stężenie zarodników jest bardzo niskie. Natomiast od czerwca do końca listopada, średnio przez ponad 65 dni utrzymuje się stan wysoki i bardzo wysoki.

Łącznie wysokie i bardzo wysokie stężenie zarodników cladosporium utrzymuje się średnio przez 106 dni.

Także zarodniki penicillium występują w Rabce przez cały rok, utrzymując w miarę wyrównane, średnie stężenie. Bez względu na porę roku, co kilkanaście dni liczba zarodników przekracza wartość średniego stężenia.

Wysoki stan stężenia utrzymuje się średnio przez 22 dni (najdłużej utrzymywał się przez 49 dni w jednym roku), a bardzo wysoki średnio przez 2 dni - (najdłużej trwało to przez 4 dni).

W odróżnieniu od dwóch pozostałych gatunków pleśni, których występowanie stwierdzono w Rabce, zarodniki alternarii nie występują przez cały rok. Praktycznie jest to okres pomiędzy 1 czerwca a 31 października. Poza tym okresem stężenie jest znikome i nie powoduje reakcji alergicznych.

Średnie stężenie zarodników alternarii nie przekracza stopnia średniego (50jed.).

 

Kończymy publikowanie ?Informatora alergologicznego?. Do lutego lub marca, w zależ-ności od warunków pogodowych w tych miesiącach, kiedy to zaczną pylić leszczyna i olcha, jedynym zagrożeniem dla osób alergicznych będą zarodniki pleśni cladosporium, penicilium.