Start Rocznik 2020 (nr 99-110) Nr 109 Kurenda - koronawirus str.2
Kurenda - koronawirus str.2

V Rabczańska Kwesta

W związku z decyzją rządu o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada, V Rabczańska Kwesta na renowację grobów żołnierzy, która miała się odbyć w tych dniach na rabczańskich cmentarzach, zostaje przeniesiona do Internetu.
Na specjalnie utworzone w tym celu konto można wpłacać datki na renowację grobów. Rachunek bankowy: 30 8815 0002 0000 0022 2183 0001 Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej.

 

COVID-19: Od 24.10 cały kraj w czerwonej strefie

Wprowadzone zostały obostrzenia:

 • Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych ? od 9 listopada do 29 listopada;

 • Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych ? do 29 listopada; Uwaga! Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość opieki nad dziećmi w szkołach.

 • Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefi-nansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

 • ...

W związku z nowymi obostrzeniami, które dotkną część branż, przygotowano 10 działań antykryzysowych dla polskich przedsiębiorców.

 1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami. Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.

 2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR. Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.

 3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty). Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec ? sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. ? marzec 2021 r.,zgodnie z pierwotnym kształtem programu
  Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP
  Dla kogo: duże firmy, duże MŚP, wszystkie branże

 4. ...

Zalecenie DDMA+W:
Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli: Dystans, Dezynfekcja, Maseczka, Aplikacja STOP COVID ? ProteGO Safe +Wietrzenie

 

Razem w walce z koronawirusem.

Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego właśnie przez rząd. Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą bezpieczniejsze ? mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, koordynatorem działań Korpusu.

 

Urząd Skarbowy zawiesza obsługę bezpośrednią

Ze względu na wprowadzenie zwiększonych obostrzeń związanych ze wzrostem zakażeń COVID-19, Urząd Skarbowy w Nowym Targu, nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej.

Chcąc ograniczyć potencjalne źródła nowych zakażeń, Urząd Skarbowy w Nowym Targu nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej do odwołania. Obsługa klientów, realizowana będzie wyłącznie poprzez usługi elektroniczne oraz informację telefoniczną.

 

Informacje ZUS

Z powodu objęcia całego kraju tzw. czerwoną strefą, zachęcamy naszych klientów do kontaktu z ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Profil na PUE pozwala załatwić wiele spraw. Poza aktywowaniem bonu turystycznego, można również składać wnioski i generować dokumenty z danymi ze swojego konta, m.in. zaświadczenie o niezaleganiu.