Start Rocznik 2020 (nr 99-110) Nr 109 Spacery po Rabce str.12
Spacery po Rabce str.12

Oj działo się w październiku. Cały Zarząd KS "Wierchy" podał się do dymisji, ze stanowiskiem pożegnała się pani prezes Zakładów Komunalnych, Rada Miasta odwołała przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami i powołała nową osobę na to stanowisko, właścicielem Uzdrowiska Rabka zostało Województwo Małopolskie, a Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do Rejestru Zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdroju.

Ale zacznijmy od tragicznie zakończonego "projektu zagroda" w Parku Zdrojowym. Jeden kucyk padł, a jego oskórowane resztki straszyły spacerujących po bulwarach i po Parku. Ich właściciel pozostał bez mieszkania, jedynym źródłem utrzymania pozostał mu kapelusz, a zakupione przez niego bryczki skończyły swój żywot, porzucone w krzakach.

Zupełnie innego rodzaju problem rodzi decyzja Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, który wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do Rejestru Zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdroju. W obwieszczeniu zapisano: układ przestrzenny Rabki-Zdrój, na który składają się średniowieczny układ ruralistyczny dawnej wsi oraz układ urbanistyczny uzdrowiska, winien być objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków. Przedmiotowe struktury przestrzenne są dobrze zachowane i czytelne, zatem są one "świadectwem minionej epoki", w tym wypadku zarówno okresu średniowiecza, kiedy powstała wieś Rabka jak i 2. połowy XIX i początku XX wieku, kiedy wykrystalizował się układ urbanistyczny uzdrowiska.