Start Rocznik 2020 (nr 99-110) Nr 109 Z historii Rabki. Kolaborant. str.14
Z historii Rabki. Kolaborant. str.14

W świetle wspomnień czołowego zwolennika współpracy z III Rzeszą Niemiecką na polskiej scenie politycznej Władysława Studnickiego-Gizberta, przebywał on przez cały sierpień 1939 r. w Rabce. Oficjalnym powodem były odwiedziny jego syna, Konrada, odbywającego w uzdrowisku rekonwalescencję. Pytanie nasuwa się samo - czy odwiedziny (trwające ponad miesiąc w tak gorącym politycznie okresie!) były prawdziwym powodem pobytu w Rabce Studnickiego?


Władysław Studnicki