Start Nr 113 30 stycznia 2021 zmarł Stanisław Herman str.4
30 stycznia 2021 zmarł Stanisław Herman str.4

Stanisław Herman urodził się w Rabce 14 grudnia 1963 roku. Ukończył Akademię Medyczną w Krakowie w 1989 roku. Od 1990 roku pracował w rabczańskim szpitalu, tworząc od podstaw oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Był pierwszym anestezjologiem w historii rabczańskiego szpitala. Dyplom specjalisty zdał z wyróżnieniem i ten poziom utrzymywał w zawodzie przez wszystkie lata pracy. Kierował również oddziałami Intensywnej Terapii w szpitalach w Nisku, Iławie i Kolbuszowej. Był prekursorem obecnie wprowadzonych modeli opieki. Nawet w trudnych czasach znajdował sposoby na zakup nowoczesnego sprzętu. W dowód uznania jego zasług w tej dziedzinie pierwsze zakupione do rabczańskiego szpitala, nowoczesne na ówczesne czasy, urządzenie do znieczuleń zostało nazwane ?Stachu?.