Start Nr 113 Kurenda - Informator samorządowy str.5
Kurenda - Informator samorządowy str.5

 

 • Uchwały podjęte 24 lutego 2021r. podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju:
  - Uchwała Nr XXXII/280/21 w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju.
  - Uchwała Nr XXXII/279/21 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 2 w Rabce-Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola.
  - Uchwały podjęte 27 stycznia 2021r. podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
  - Uchwała Nr XXXI/275/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/261/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Rabki-Zdroju
  - Uchwała Nr XXXI/274/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/265/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z prowa-dzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  - Uchwała Nr XXXI/273/21 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego oraz zawarcie umowy najmu
  - Uchwała Nr XXXI/272/21 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oraz zawarcie umowy dzierżawy
  - Uchwała Nr XXXI/271/21 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oraz zawarcie umowy dzierżawy
  - Uchwała Nr XXXI/270/21 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oraz zawarcie umowy dzierżawy
  - Uchwała Nr XXXI/269/21 w sprawie przystąpienia Gminy Rabka ? Zdrój do realizacji Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? ? edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 • Przyznano dotacje na kulturę
 • Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder rozstrzygnął doroczny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.
 • Oświadczenie ws. Przedszkola nr 2
  W związku z dużym zainteresowaniem tematem przeprowadzki Przedszkola nr 2 z ulicy Orkana w Rabce-Zdroju do budynku Szk. Podstawowej nr1, w której to sprawie ma się wypowiedzieć Rada Miejska, Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder przedstawia następujące fakty: na terenie gminy Rabka-Zdrój funkcjonują trzy przedszkola gminne, 8 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz dwa punkty przedszkolne przy szkole podstawowej.
 • Przygotowania do przebudowy ul. Brzozowej
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Brzozowej.
 • Przebudowa ul. Tetmajera
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na przebudowę i remont drogi gminnej ul. Tetmajera.
 • Nowy most na Poniczance
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na budowę nowego mostu na potoku Poniczanka.
 • Wybrano delegatów
  Rada Miejska w Rabce-Zdroju wybrała delegatów, którzy będą reprezentować gminę w Euroregionie Tatry. Zostali nimi burmistrz Leszek Świder i radny Piotr Ptak, i to oni będą zabiegać o wsparcie dla samorządu w transgranicznym związku.
 • Walczymy ze smogiem
  Skawina, Tarnów, Oświęcim, Krzeszowice oraz Rabka-Zdrój to kolejne małopolskie gminy, które zamierzają wprowadzić na swoim terenie lokalne uchwały antysmogowe. Chodzi o ograniczenia stosowania paliw stałych, przede wszystkim węgla.
 • Powstają stacje ładowania pojazdów elektrycznych
  Rada Miejska w Rabce-Zdroju zgodziła się wydzierżawić państwowej spółce Tauron Nowe Technologie teren na parkingu przy ulicy Orkana pod budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
 • Konkurs na logo Eko-Rabka
  Burmistrz Rabki-Zdroju ogłosił konkurs na logo promujące działania ekologiczne w gminie Rabka-Zdrój.
 • Dyżury pracownika PGNiG
  Na mocy porozumienia o współpracy między spółką Polskie Górnictwo Nafty i Gazu Obrót Detaliczny i Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju, odbywają się dyżury w ramach których przedstawiciel PGNiG udziela informacji, w jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe.
 • Kompromis możliwy
  W odpowiedzi na wszczęte postępowanie dotyczące wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego centrum miasta, Urząd Miejski w Rabce-Zdroju wysłał do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków propozycję nowego obszaru, który miałby zostać nim objęty.
 • Narodowy Spis Powszechny
  W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych.
 • Plan rozwoju sieci wod-kan
  Bartosz Leksander, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, przedstawił podczas sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024.
 • Podsumowanie działalności JRG w Rabce-Zdroju
  W 2020 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju służbę pełniło 41 strażaków, a wśród nich 8 oficerów, 11 aspirantów i 21 podoficerów i 1 stażysta. Dowódcą JRG jest mł. bryg. Jacek Fic, a jego zastępcą st. kpt. Adam Rokosz.
 • Sprawozdanie z działalności Policji
  Komisariat Policji w Rabce-Zdroju przedstawił roczne sprawozdanie na temat stanu bezpieczeństwa i porządku na podlegającym mu terenie. W ub. roku komisariat wszczął 467 postępowań, tj. 32 więcej niż rok wcześniej.
 • Rozlicz PIT w urzędzie - bezpiecznie i bez kolejek
  15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła w usłudze Twój e-PIT zeznania podatkowe większości podatników.
 • E-wizyty w sprawie międzynarodowych emerytur i rent
  Pracowałeś za granicą i zbliżasz się do wieku emerytalnego? Zastanawiasz się, czy otrzymasz polską czy zagraniczną emeryturę? A może starasz się o rentę międzynarodową? W tych sprawach możesz skonsultować się z ekspertem ZUS poprzez wideo-rozmowę. Zanim złożymy wniosek warto wcześniej skonsultować się z ekspertem, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem.