Start Nr 113 Przez pryzmat wartości. Niełatwe relacje str.17
Przez pryzmat wartości. Niełatwe relacje str.17

Niedawno otrzymałem od prof. Rafała Prostaka książkę Ogród murem oddzielony od pustyni, poświęconą wolności sumienia, tolerancji religijnej i problemowi rozdziału kościoła1 od państwa w myśli pierwszych baptystów. Lektura tej książki skłoniła mnie do rozmyślań nad współczesnym rozumieniem rozdziału kościoła od państwa. Wydaje mi się, że temat ten jest jak najbardziej aktualny w dzisiejszej Polsce.