Start Nr 114 Kurenda - Informator samorządowy str.8
Kurenda - Informator samorządowy str.8

 

 • Uchwały podjęte 24 lutego 2021r. podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju:
  -
  Uchwała Nr XXXII/285/21 w sprawie stwierdzenia rezygnacji członka ze składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
  - Uchwała Nr XXXII/284/21 w sprawie: rozpatrzenia skargi z 19 listopada 2020r. (data wpływu) na działalność Burmistrza Rabki-Zdroju, opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.1.2020.
  - Uchwała Nr XXXII/283/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rabka-Zdrój
  - Uchwała Nr XXXII/281/21 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  - Uchwała Nr XXXII/280/21 w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju.
  - Uchwała Nr XXXII/279/21 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 2 w Rabce-Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola.
  - Uchwała Nr XXXII/278/21 w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024? Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju
  - Uchwała Nr XXXII/277/21 w sprawie: wyrażenia zgody na: odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oraz zawarcie między gminą Rabka-Zdrój a spółką TAURON Nowe Technologie S.A. umowy dzierżawy, której przedmiotem jest wydzier-żawienie części nieruchomości o pow. 26 m2 pod stację ładowania pojazdów elektrycznych.
  - Uchwała Nr XXXII/276/21 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/259/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia Gminy Rabka-Zdrój do Związku Euroregion "Tatry".
 • 8 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  W ramach II konkursu Rabka-Zdrój otrzymała 3 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są to pieniądze przeznaczone na dwie ważne inwestycje w naszej gminie. Pierwsza z nich to zadanie pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Rabki-Zdroju wraz z odbudową nawierzchni dróg", które będzie obejmowało wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok 4 km oraz 0,7 km sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni tych ulic. Na to zadanie samorząd otrzymał 1 mln zł. Pozostałe 2 mln złotych zostało przeznaczone na termomodernizację i poprawę efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju.
  Z kolei z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich Gmina Rabka-Zdrój otrzymała 4,9 mln zł. Pieniądze zostały przeznaczone na rewitalizację Rynku wraz z dojazdem i placem przy Parku Rozrywki Rabkoland oraz utworzenie strefy aktywności połączonej z Rynkiem ścieżką rowerową.
 • W krajowym planie odbudowy brak wsparcia dla uzdrowisk
  Burmistrz Rabki-Zdroju zwrócił się do Posłów i Senatora RP z prośbą o zwrócenie uwagi na problem pominięcia wsparcia gmin uzdrowiskowych w Krajowym Planie Odbudowy. Po przeanalizowaniu KPO próżno szukać w nim wsparcia dla gmin i obszarów uzdrowiskowych, ponieważ w projekcie takiego wsparcia nie przewidziano. Niepokoi fakt, że problemy tej kategorii gmin i możliwe wsparcie zapowiedziane przez resort rozwoju zostały w KPO zupełnie pominięte.
 • Młodzieżowe wybory
  28 marca odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Przeprowadzono je po raz drugi od czasu powołania młodzieżowej rady. Głosowanie na kandydatów zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą odbywało się w siedzibie biblioteki oraz w MOK-u.
 • Rozbudowa sieci gazowej na terenie Rabki-Zdroju, Rdzawki, Chabówki oraz Ponic
  W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Rabka-Zdrój rozbudową sieci gazowej, publikujemy oficjalne pismo Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie nt. Rozbudowy sieci gazowej na terenie Rabki-Zdroju, Rdzawki, Chabówki oraz Ponic.
 • Rewitalizacja Rynku
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozpoczął przygotowania do rewitalizacji Rynku. Urząd ogłosił postępowanie w ramach którego szuka firmy, która zajmie się opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej dla tego zadania.
 • Monitoring miejski
  Po modernizacji monitoringu miejskiego, obecnie ponad 100 kamer monitoruje najważniejsze miejsca publiczne w Rabce-Zdroju, strzegąc bezpieczeństwa mieszkańców, kuracjuszy i turystów.
 • Tabliczki osiedlowe
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozpoczął postępowanie ofertowe w sprawie wykonania i montażu tabliczek z nazwami osiedli w sołectwach Chabówka, Ponice i Rdzawka.
 • Budowa remizy w Ponicach
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju podjął działania związane z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponicach. Zakończył się już przetarg na realizację zadania.
 • Weź solary! Przejdź na OZE!
  Burmistrz Miasta Rabki-Zdroju informuje, że w ramach programu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski, Gmina dysponuje dodatkową pulą dotacji na dofinansowanie instalacji solarnych dla mieszkańców.
 • Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rabka-Zdrój

 • Młodzi pełni POWER-a!
  Zapraszamy osoby w wieku 18 ? 29 lat ( w tym o niskich kwalifikacjach oraz osoby z niepełnosprawnościami) z powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego, które:
  - pozostają bez pracy/ bezrobotni, bierni zawodowo, długotrwale bezrobotni / i nie są zarejestrowani w urzędzie pracy, oraz nie uczą się i nie kształcą
  - pracują i należą do jednej z grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.
 • "Moja Woda" 2.0 - weź 5000 zł i oszczędzaj wodę
  W Światowy Dzień Wody, 22 marca ruszyła druga odsłona Programu "Moja Woda" na dofinansowanie kolejnych 20 tysięcy instalacji przydomowej retencji, które pozwolą zatrzymać kolejny milion metrów sześciennych rocznie w przydomowych instalacjach. Dzięki temu odciążamy kanalizację i zmniejszamy ryzyko podtopień powodowanych ulewnymi deszczami.