Start Nr 114 Kronika Grupy Podhalańskiej GOPR str.22
Kronika Grupy Podhalańskiej GOPR str.22

 

  • SZKOLENIE W WARUNKACH ZIMOWYCH
    W dniach 5-07.03.2021 odbyło się kolejne szkolenie w ramach programu INTERREG PL/SK. Tym razem ratownicy skupili się na zimowych zagadnieniach ratownictwa górskiego.
  • SZKOLENIE Z ZAKRESU PORUSZANIA SIĘ I TECHNIK RATOWNICZYCH W TERENIE WYSOKOGÓRSKIM
    W dniach 12 - 14.03.2021 odbyło się szkolenie z zakresu poruszania się i technik ratowniczych w terenie wysokogórskim w ramach programu INTERREG PL/SK.
  • ZIMOWE SZKOLENIE Z PSAMI RATOWNICZYMI NA TERENIE OTWARTYM
    W dniach 11 - 14.03.2021 w rejonie Turbacza odbyło się zimowe szkolenie z wykorzystaniem psów ratowniczych na terenie otwartym.

 

Szkolenia zorganizowano w ramach projektu: "Człowiek/Kolega/Ratownik - kompetencje służby górskiej 2.0"/"Človek/Kolega/Záchranár - kompetencie horskej služby 2.0" finansowanego z Programu Wspólpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregion Tatry

 

Z naszej kroniki:

1 - 7.03.2021

Pierwszy tydzień marca i pogoda potwierdziła stare polskie przysłowie.