Start Nr 116 Spacery po Rabce str.11
Spacery po Rabce str.11

Rozstrzygnięty został konkurs na logo promujące działania ekologiczne w gminie Rabka-Zdrój, którym będą mogli się posługiwać wyróżnieni za swoje proekologiczne dokonania. Myślałem, że to logo będzie swego rodzaju graficznym medalem, taką pieczęcią potwierdzającą działalność proekologiczną. Tymczasem wybrane zostało logo, mające swoje zalety, ale trudno się w nim doszukać zapisanego w Regulaminie nawiązania do historii, tradycji  i walorów gminy Rabka-Zdrój. Nawet trudno ocenić oryginalność, gdyż w zasadzie w miejsce RABKA można wpisać każde miasto z literką "k".