Start Nr 116 Rabka to nie tylko dzieci, ale i wiek trzeci str.14
Rabka to nie tylko dzieci, ale i wiek trzeci str.14

1 czerwca 1996 roku, podczas Pierwszego Światowego Zlotu Kawalerów Orderu Uśmiechu,  nadano naszej miejscowości tytuł "Rabka?Miasto Dzieci Świata". Tytuł ten jako dowód uznania za pracę na rzecz dzieci został przyznany jednomyślnie przez Kapitułę Orderu Uśmiechu, UNESCO i Wojewodę Nowosądeckiego.

W tym okresie funkcjonowały jeszcze z pełnym obłożeniem cztery dziecięce sanatoria. Każdego dnia przebywało w nich blisko 2 tysiące dzieci! Przez cały rok leczyło się w rabczańskich placówkach służby zdrowia około 12 000 małych pacjentów. Rodzice, pozostali członkowie rodzin oraz znajomi, odwiedzając dzieci przebywające w sanatoriach, "nakręcali" koniunkturę gospodarczą uzdrowiska. Zostawiali pieniądze między innymi w pensjonatach, sklepach, restauracjach, płacili taksę klimatyczną, a mali pacjenci sanatoriów wydawali niemałe kieszonkowe (szacunkowo: 12000 * 100zł = 1 200 000 zł).