Start Nr 116 Z historii Rabki. Pamiętne wybory do Sejmu RP str.15
Z historii Rabki. Pamiętne wybory do Sejmu RP str.15

4 marca 1928 r. w odbyły się wybory do III Kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Wybory te były znamienne z kilku powodów. Odbywały się niecałe dwa lata po zamachu stanu Józefa Piłsudskiego. Zdecydowały one o kształcie sceny politycznej w Polsce, porządkując układ polityczny, który przetrwał do wybuchu II Wojny Światowej. Był to też okres głębokich przemian politycznych i gospodarczych w kraju - to czas budowy portu w Gdyni, Centralnego Okręgu Przemysłowego, rozwoju infrastruktury. Poprzedni rząd pozostawił po sobie jedynie reformę monetarną Władysława Grabskiego. Wszelkie te zmiany odbywały się w wyniku jak najbardziej demokratycznych przemian, a nie dyktatury rządów sanacyjnych, jak przez ponad pół wieku wmawiały nam władze PRL. Nowym graczem na tej scenie okazał się Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Walerego Sławka. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że to wszystko nadeszło 11 lat przed wybuchem kolejnej wojny.