Start Nr 116 Przez pryzmat wartości. Dobro i zło str.19
Przez pryzmat wartości. Dobro i zło str.19

W końcu mieliśmy ostatnio kilka dni pięknej wiosny, a może nawet już lata. Spacerując po Parku Zdrojowym, dziękowałem Bogu za piękno stworzenia i pracę, jaką wykonują ludzie opiekujący się tym terenem. Wchodzę do Parku zwykle koło kawiarni na główną alejkę wzdłuż ogrodu różanego.