Start Nr 117 Kurenda - koronawirus str.2
Kurenda - koronawirus str.2

Od 26 czerwca 2021 r.

- hotele i obiekty wypoczynkowe: zwiększona limit do 75 proc. zajętych pokoi (do limitu nie są wliczane dzieci do 12. roku życia w ramach zorganizowanych pobytów),

- obiekty kultu religijnego, tu także obowiązuje limit do 75 proc. wszystkich miejsc.

- kina i teatry - 75 proc. obłożenia przy zachowaniu 1.5 m odległości między widzami lub słuchaczami.

- wydarzenia, zajęcia lub współzawodnictwo sportowe odbywające się na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi - może uczestniczyć jednocześnie w grupie nie więcej niż 500 osób. W wydarzeniach, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym odbywającym się na otwartym powietrzu, w których bierze udział więcej niż jedna grupa uczestników, odstęp czasowy pomiędzy grupami wynosi zgodnie z rozporządzeniem 15 minut.

- baseny, aquaparki i zamknięte obiekty sportowe - udostępnia się publiczności nie więcej niż 75 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni ? przy zachowaniu 1,5 m pomiędzy widzami.

- siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw: nowy limit - 1 osoba na 10 m2 .

- dyskoteki - do 150 osób.

- wesołe miasteczka: zwiększony limit do 75 procent obłożenia,

- restauracjach - do 75 procent obłożenia

- koncerty na otwartym powietrzu nie więcej niż 75 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób oraz zachowania odległości 1,5 metra pomiędzy widzami lub słuchaczami.

- koncertów w pomieszczeniach - 75 proc. obłożenia, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc ? przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnieniu, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m kw. jego powierzchni.

- transport - 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni mieć maseczki zakrywające usta i nos.