Start Nr 117 Kurenda - Informator samorządowy str.6
Kurenda - Informator samorządowy str.6

 • Uchwały podjęte 26 maja 2021r. podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju:
  Uchwała Nr XXXV/313/21 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 18 stycznia 2021r.
  Uchwała Nr XXXV/312/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego
  Uchwała Nr XXXV/310/21 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Uchwała Nr XXXV/309/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rabka?Zdrój
  Uchwała Nr XXXV/308/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój oraz tymczasowych pomieszczeń
 • Burmistrz z absolutorium i zaufaniem
  Po wysłuchaniu raportu o stanie gminy, Rada Miejska w Rabce-Zdroju udzieliła burmistrzowi Leszkowi Świdrowi wotum zaufania, a po analizie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020, udzieliła włodarzowi miasta absolutorium z tego tytułu.
 • Wyniki konkursu na dyrektora CKSiP
  Zakończyła pracę komisja konkursowa powołana do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju. Jego dotychczasowa dyrektor Joanna Lelek, po wieloletniej pracy na tym stanowisku, odchodzi na emeryturę.
 • Kontrole z zakresu gospodarki odpadami
  Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, iż Straż Miejska wraz ze służbami zajmującymi się wywozem odpadów będzie kontrolowała poprawność segregacji oraz przydomowe kompostowniki.
 • Innowacyjny projekt w Rabce-Zdroju
  Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka ogłosił w Rabce-Zdroju rozpoczęcie prac nad pilotażowym projektem instalacji pomp ciepła z wykorzystaniem otworowych wymienników ciepła dla obszarów Krynicy-Zdroju i Rabki-Zdroju.
 • Obrady Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
  W Rabce-Zdroju obradował zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Głównym punktem obrad dnia pierwszego było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu za rok 2020.
 • Konkurs na projekt logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
  Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju zaprasza wszystkich bardzo serdecznie do udziału w konkursie, w którym będzie można się wykazać graficznymi zdolnościami i zaprojektować nowe logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju!
 • Nowości w programie ?Czyste Powietrze?
  Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie ? to trzy nowości w programie ?Czyste Powietrze?, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.