Start Nr 117 Właściwe wykorzystanie biomasy do celów energetycznych str.8
Właściwe wykorzystanie biomasy do celów energetycznych str.8

17 czerwca odbyła się konferencja, będąca wspólną inicjatywą Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Polskiego Forum Klimatycznego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece, pt. "Właściwe wykorzystanie biomasy do celów energetycznych, aspekty ekologiczne, ekonomiczne oraz niezależność i ochrona klimatu".