Start Nr 118 Spacery po Rabce. str.10
Spacery po Rabce. str.10

Uwaga! Dziś, w nocy i jutro rano (14/15.07) burze, silny wiatr, ulewny deszcz i grad. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Możliwe podtopienia. To Alert RCB zamieszczony na oficjalnej stronie Rabki‑Zdrój. Wydawać by się mogło, że wszystkie służby zostaną postawione w stan pogotowia, że podjęte zostaną działania zabezpieczające, przygotowujące do ewentualnych interwencji. Nie mam tu na myśli np. JR-G, która z definicji jest w stałej gotowości. Ale odpowiednie służby powinny zrobić np. przegląd studzienek kanalizacyjnych, odprowadzających wody opadowe. Jeżdżę często na rowerze ulicami Jana Pawła II, Chopina, Orkana, Piłsudskiego, a więc po samym centrum Rabki. Niestety, przy tych ulicach większość studzienek  do dzisiaj jest szczelnie zatkana liśćmi i piaskiem. Ale problem jest szerszy, gdyż wiele do życzenia pozostawia czystość miasta. Wzdłuż krawężników tych ulic i na chodnikach w wielu miejscach rośnie trawa, od miesiąca leżą liście, gromadząc zapewne wszystkie rodzaje pyłów pochodzących ze spalin samochodowych, benzo(a)pirenów, pyłków roślin, zarodników pleśni, które lubią ciepło i wilgotne liście. Jeszcze raz podkreślę, że jest to centrum uzdrowiska, którego walorem jest specyficzny mikroklimat i leczenie klimatyczne. Za tzw. komuny ulicami miasta często jeździły polewaczki, usuwające brud i kurz z ulic i chodników. Dzisiaj nawet liści z ulic nie ma komu usunąć, a przecież mamy w Rabce firmy dysponujące sprzętem, który w ciągu jednego dnia doprowadziłby ulice do takiego stanu, jaki powinien panować w uzdrowisku. I jeszcze raz zwrócę uwagę na koszmarny, nierówny i dziurawy, asfaltowy deptak prowadzący od fontanny ze słoniami do kawiarenki Mon Ami. Trudno mi zrozumieć, dlaczego remont akurat tego krótkiego odcinka ciągle nie może trafić do planowanych do realizacji remontów ulic.

Osobnym problemem jest koryto potoku Słonka, przepływającego przez centrum uzdrowiska. Na przeciw Zakładu Przyrodoleczniczego (znak szczególny - tablica informująca, jak dojechać do stacji narciarskiej Maciejowa)  wyrwa w kamiennym ocembrowaniu koryta jest już tak duża, że wystarczą jeszcze dwie, trzy większe ulewy i niedawno wyremontowana aleja Tysiąclecia zostanie podmyta. A w kilku miejscach już pojawiły się kolejne ubytki w korycie.

25  lipca pod muszlą odbyły się trzy imprezy: zlot food trucków, Beskidzkie Rytmy i Smaki oraz wręczenie wyróżnień Osobowość Rabki-Zdroju. Przyznam, że Beskidzkie Smaki połączone z food trackami jest średnim pomysłem, a już wręczanie tak prestiżowych wyróżnień pomiędzy kwaśnicą a burgerem raczej nie służy podniosłości wydarzenia, jakim jest bez wątpienia nadanie najważniejszych wyróżnień wybitnym przedstawicielom Rabki-Zdroju.

A ten sierpniowy spacer będzie trochę inny od dotychczasowych i odnosił się będzie do problemów mieszkańców związanych z załatwianiem spraw przez Urząd Miejski, a które opisał w swoim liście do Redakcji dr Jan Ceklarz.

Osobowość w nurcie

list otwarty do Redaktora "Wiadomości Rabczańskich" Piotra Koleckiego