Start Nr 118 Osobowość Rabki-Zdroju str.15
Osobowość Rabki-Zdroju str.15

25 lipca w rabczańskim amfiteatrze odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Osobowość Rabki-Zdroju, przyznawanych za wybitne zasługi w dziedzinach społecznej, zdrowia, oświaty, kultury, sportu, turystyki i przedsiębiorczości. Gala wręczenia tej nagrody miała miejsce po raz piąty. Z uwagi na stan epidemiologiczny w zeszłym roku - 2020 - nie odbyła się i dlatego w tym roku Kapituła przyznała nagrody zarówno za rok 2019 jak i 2020. Nominowanych zostało sześć osób, które swoją pracą, działalnością i osiągnięciami zasłużyły się na rzecz rozwoju i promocji Rabki-Zdroju. Osobowość Rabki-Zdroju to nagroda, o przyznanie której według regulaminu konkursu, może wystąpić każdy zgłaszając swojego kandydata.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę. Wraz z tytułem, osobie nominowanej wręczana jest statuetka zaprojektowana przez Stanisława Mlekodaja oraz legitymacja potwierdzająca nadanie tytułu. Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami i kandydaturami do tytułu Osobowości Rabki Zdroju postano-wiła przyznać nagrodę w dziedzinach: kultura, sport oraz społecznej. Nagrody wręczali burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder i przewodniczący Rady Miejskiej Michał Skowron, zaś laudacje na cześć uhonorowanych wygłosiła dr Dorota Majerczyk, przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.Wyróżnieni statuetką Osobowość Rabki-Zdroju: Zygmunt Wójtowicz, Katarzyna Ceklarz i Edward Konieczny.
Nieobecni Piotr Bies i Małgorzata Majda.