Start Rocznik 2021 (nr 111-122) nr 122 Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą domową str.9
Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą domową str.9 PDF Drukuj Email

Informujemy, że osoby / rodziny dotknięte problemem przemocy domowej mają możliwość uzyskania bezpłatnego, specjalistycznego wsparcia w Tatrzańskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zakopanem ul. Makuszyńskiego 9.