Start
Kurenda - informator samorządowy str. 7 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 stycznia 2022 15:26

 

 • Uchwały podjęte podczas XLVII sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 grudnia 2021r.
  Uchwała Budżetowa Nr XLVII/381/21 na rok 2022
  Uchwała Nr XLVII/379/21 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021
  Uchwała Nr XLVII/377/21 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rabka-Zdrój na rok 2021
  Uchwała Nr XLVII/376/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022
  Uchwała Nr XLVII/375/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024

 • Uchwały podjęte podczas XLVI sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 grudnia 2021r.
  Uchwała Nr XLVI/374/21w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rabki-Zdroju.
  Uchwała Nr XLVI/372/21 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Uchwała Nr XLVI/371/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
  Uchwała Nr XLVI/370/21 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka – Zdrój.
  Uchwała Nr XLVI369/21 w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych (szkół i przedszkoli), dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju.

 • Uchwała Nr XLV/367/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 01 grudnia 2021r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 

 • Budżet trudny, ale prorozwojowy
  Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła na wniosek burmistrza Leszka Świdra budżet na 2022 rok.

 • Zmiana wynagrodzenia burmistrza
  Zmiana wynagrodzenia związana jest ze zmianą przepisów, zgodnie z którymi idzie w górę podstawa, na bazie której oblicza się wynagrodzenie samorządowcom.

 • Gmina Rabka-Zdrój została członkiem Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny
  10 grudnia w Nowym Targu zostało powołane Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny.

 • Wyróżnienie dla Rabki-Zdroju
  Burmistrz Leszek Świder wziął udział w uroczystym podsumowaniu konkursu EKO HESTIA SPA, podczas odebrał wyróżnienie przyznane Rabce-Zdrój.
  Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie SGURP -
  sgurp.pl/aktualnosci/nowosci-z-sgu-rp/muszyna-zwyciezca-konkursu-eko-hestia-spa.html

 • CKSiP zakupiło traktorek
  Nowoczesny i wielofunkcyjny traktorek marki Kioti kupiło na wyposażenie Centrum Kultury, Sportu i Promocji, dzięki dotacji celowej z Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

 • Program przeciw uzależnieniom
  Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2022 rok.

 • Te firmy odśnieżają drogi i chodniki
  Urząd Miejski w Rabce-Zdroju informuje, które firmy wykonują usługę na kompleksowe zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2021-2022.

 • Nowa sala w Szkole nr 3
  Zakończyła się adaptacja pomieszczeń poddasza nieużytkowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rabce- Zdroju na salę wielofunkcyjną.

 • Zakończył się remont ulicy Tetmajera
  Dobiegła końca przebudowa ulicy Tetmajera. Droga remontowana była na dwóch odcinkach.

 • Pomysł na nowe atrakcję
  W sierpniu tego roku gmina Rabka-Zdrój nabyła działkę nad Poniczanką, przy bulwarach, o powierzchni blisko 1 ha.

 • Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie
  Mieszkańców potrzebujących skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora zapraszamy do punktów NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

 • Obradowała Młodzieżowa Rada Miasta
  28 grudnia odbyła się VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Otworzył ją przewodni-czący Rady Norbert Sienkowiec.

 • ZUS udostępni specjalny kalkulator dla firm
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni w drugiej połowie stycznia 2022 roku specjalny kalkulator, który ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i obliczenie należności.

 • Od stycznia wnioski o 500+ do ZUS: elektronicznie
  Od 1 stycznia 2022 r. to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500 plus” i je wypłacał. Gminy będą obsługiwać wnioski złożone do końca 2021 r. i wypłacać „500 plus” przez cały okres, na jaki świadczenia zostały przyznane. ZUS przejmie pełną obsługę programu od czerwca 2022 roku.

 • Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus" na kolejny okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r.