Start Nr 123 23 grudnia 2021 r. zmarł prof. Stanisław Mlekodaj str.10
23 grudnia 2021 r. zmarł prof. Stanisław Mlekodaj str.10


Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista w dziedzinie chirurgii i torakochirurgii, w latach 1961-1970 dyrektor Państwowego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Prabutach i ordynator Oddziału Torakochirurgicznego w tym szpitalu. Pracował w Akademii Medycznej w Gdańsku, był kierownikiem Kliniki Chirurgicznej oraz dyrektorem Instytutu Gruźlicy w Warszawie, a w latach 1970-1979 dyrektorem Instytutu Chirurgii Uniwersytetu Gdańskiego w latach. Był członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Krajowego Zespołu Konsultantów w Torakochirurgii, a w latach 1981-1982 był podsekretarzem stanu w Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Profesor Stanisław Mlekodaj pochowany został na cmentarzu parafialnym w Rabce-Zdroju.


W 2015 r Katarzyna Ceklarz z Sebastianem Kluską zrealizowali w ramach projektu "Rabczanie znani i mniej znani" filmowy wywiad z prof. Stanisławem Mlekodajem, który obejrzeć można na stronie: www.kulturowygosciniec.pl/arch_13_filmy.html